Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2007

Kalendár na marec 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE   KVETNÁ NEDEĽA. Evanjelium na utierni: Mt 83. začalo (21, 1–11. 15–17).

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 247. začalo (Flp 4, 4 – 9).
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 41. začalo (12, 1 – 18).

2 Pon   SVÄTÝ A VEĽKÝ PONDELOK. Toto je čiastočne aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Mt 84. začalo (21, 18 – 43).

Parémia na 6. hodinke: Ez 1, 1 – 20.
Parémie na LVPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12.
Evanjelium na LVPD: Mt 98. začalo (24, 3 – 35).

3 Ut   SVÄTÝ A VEĽKÝ UTOROK. Toto je čiastočne aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Mt 90. začalo (22,16 – 23,39).

Parémia na 6. hodinke: Ez 1,21 – 2,1.
Parémie na LVPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22.
Evanjelium na LVPD: Mt 102. začalo (24,36 – 26,2).

4 Str   SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA. Toto je čiastočne aliturgický deň. Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50).

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,1.
Parémie na LVPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10.
Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16).

5 Štv   SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK. Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39).

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5. 9–11. 14–15.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. zač (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (Mt 26, 1–20. + Jn 13, 3–17 + Mt 26, 21– 39 + Lk 22, 43–44 + Mt 26,40 – 27,2).

Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17).

6 Pia   SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK. Prikázaný sviatok. Toto je plne aliturgický deň. Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31 – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11, 18–23. 12, 1–5. 9–11. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
Na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,13 – 54,1.
Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2)
Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (Mt 27, 1 – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

7 Sob   SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA. Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 12; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 15; Ex 13,20 – 14,32 + 15, 1–19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 23; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11 – 64,5; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56 + 57–88.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

8 NE   SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17).

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25).

9 Pon   PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok. Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26).
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28).
10 Ut   UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).
11 Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36).
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51).
12 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43).
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15).
13 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22).
14 Sob   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33).
15 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. 1. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).

16 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11).
17 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21).
18 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22).
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24).
19 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31).
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30).
20 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30 b – 6,2).
21 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33).
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27).
22 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

23 Pon polyjelejný sviatok s bdením Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12).

Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5. 47 – 60) a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2).

24 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17).
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33).

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13.

25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 21).

Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14).
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) a Mk 23. začalo (6, 7 – 13).

26 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44).
27 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19), prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54), prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
28 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.] Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
29 NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42).
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15).

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13.

30 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 54 – 69) a Lk 17. začalo (5, 2 – 11).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

LVPD - liturgia vopredposvätených darov.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2007)

(c) www.grkat.net   29.03.2007  andreios

NAJ.sk
   
   

 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu).