Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2007

Kalendár na máj 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41).
2 Sob   Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha. [Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.] Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

3 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH. 8. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38. 19, 27–30).

4 Pon   Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. Začiatok petro-pavlovského pôstu. Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18).
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11).
5 Ut   Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.] (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21).
6 Str   Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25).
Evanjelium na liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23).

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16.

7 Štv veľký sviatok SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo (6, 55 – 58).

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32).
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54).

8 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17), prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
9 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8), prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19).
10 NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 1. hlas, 2. utierňové evanjelium. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23).

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.

11 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30), prípadne aj 94. začalo (Rim 7, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Mt 34. začalo (9,36 – 10,8).

12 Ut
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
13 Str   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
14 Štv   Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27).
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31).

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10.

15  Pia veľký sviatok NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21.

16 Sob polyjelejný sviatok s bdením Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27).

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27).

17 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.] (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

18 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33), prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

Parémie na večierni: Júd 1, 1 – 10; Júd 1, 11 – 16; Júd 1, 17 – 25.

19 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10), prípadne aj 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24), prípadne aj Mt 41. začalo (11, 16 – 20).

20 Str   Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26).
21 Štv   Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
22 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36).
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8).
23 Sob   Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23).

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1.

24 NE veľký sviatok NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) a 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4).
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) a Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80).

25 Pon   Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
26 Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30).
27 Str   Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
28 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8).

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c.

29 Pia veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI HLAVNÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,22 – 12,9).
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19).

30 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21), prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13), prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2007)

(c) www.grkat.net   28.05.2007  andreios

NAJ.sk
   
   

 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu). Jún v byzantskom obrade nie je mesiac božského srdca (ani nič podobné v gréckokatolíckej cirkvi neexistuje, je to len ľudový zlozvyk).