Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2007

Kalendár na jún 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. 4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27 – 44, 4a; Prís 9, 1 – 11.

2 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56).

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 121. začalo (Rim 16, 17 – 24).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Mt 51. začalo (13, 10 – 23).

3 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30).
4 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8), prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6).
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36), prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15.

5 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mt 54. začalo (13, 36 – 43).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19).

6 Pia   Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8).
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54).
7 Sob   Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley; a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26).
8 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý veľkomučeník Prokop. 5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8), prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1).

9 Pon   Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11).
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5, 15 – 6, 3b; Múd 4, 7 – 15.

10 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. [V obidvoch prípadoch: Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12).
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2), prípadne aj 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Mt 57. začalo (14, 1 – 13).

11 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
12 Štv   Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35).
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21).
13 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
14 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. (Preklad z nasledujúceho dňa) Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3), prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5).
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1), prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16.

15 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. 6. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).

16 Pon   Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13.

17 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40).

18 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy.] Svätý mučeník Emilián. Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22).
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24).
19 Štv   Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7).
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28).

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14.

20 Pia polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20).
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30).

21 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37).
22 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. 7. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18), prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12).
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14 – 22), prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3).

23 Pon   Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6).
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10).

Parémie na večierni, ak sa zajtra berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

24 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1. 13–15), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Apoštol na liturgii: 99. začalo (Rim 8, 28 – 39), prípadne aj 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1. 13–15).

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58).

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31), prípadne aj 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21), prípadne aj Mt 80. začalo (20, 1 – 16).

26 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28).

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3.

27 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), prípadne aj 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40).
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20).
28 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9).
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39).
29 NE   NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Kallinik. 8. hlas, 9. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34).

30 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22).
31 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23 – 27), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2007)

(c) www.grkat.net   30.06.2007  andreios

NAJ.sk
   
   

 

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu).