Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2007

Kalendár na august 2007, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového cirkevného roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. [Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.] Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.

Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7), prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) a Mt 93. začalo (23, 1 – 12).

2 NE   NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. 5. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4), prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39).
Evanjelium na liturgii: Mt 89. začalo (22, 1 – 14), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).

3 Pon   Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
4 Ut   Utorok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1 – 7), prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40).
5 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22), prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20).
Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13), prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39).
6 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5), prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).
7 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

8 Sob veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. [Sobota pred Povýšením úctyhodného Kríža.] Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

9 NE

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM ÚCTYHODNÉHO KRÍŽA. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) 6. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) a Mt 92. začalo (22, 35 – 46), prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21).

10 Pon   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 211. začalo (Gal 4,28 – 5,10).
Evanjelium na liturgii: Mk 27. začalo (6,54 – 7,8).
11 Ut   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21), prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29).
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16), prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11).
12 Str   Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 214. začalo (Gal 6, 2 – 10), prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11).
Evanjelium na liturgii: Mk 29. začalo (7, 14 – 24), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).
13 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9), teda zo Soboty pred Povýšením úctyhodného Kríža, prípadne aj 216. začalo (Ef 1, 1 – 9) a 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4).
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1), teda zo Soboty pred Povýšením úctyhodného Kríža, prípadne aj Mk 30. začalo (7, 24 – 30) a Mt 67. začalo (16, 13 – 18).

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16.

14 Pia veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28b – 36).

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11. 13–20. 25–28. 30b–35).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21.

15 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, zároveň Sobota po Povýšení úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29), prípadne aj 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30), prípadne aj Mt 101. začalo (24, 34 – 44) a Mt 36. začalo (10, 16 – 22a).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27).

Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) a 240. začalo (Flp 2, 5 – 11), prípadne aj 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28).
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) a Jn 61. začalo (19, 25 – 27), prípadne aj Mt 101. začalo (24, 34 – 44).

16 NE
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ ÚCTYHODNÉHO KRÍŽA. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. 7. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35).

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) a 181. začalo (2 Kor 2, 1 – 10), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) .
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) a Mt 105. začalo (25, 14 – 30), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

17 Pon   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3).
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52).
18 Ut   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Apoštol na liturgii: 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7).
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23).
19 Str   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21).
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26).
20 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 225. začalo (Ef 4, 14 – 19), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).

Apoštol na liturgii: 225. začalo (Ef 4, 14 – 19), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

21 Pia   Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25).
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12).
22 Sob   Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. (Preklad z predchádzajúceho dňa.) Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 156. začalo (1 Kor 14, 20 - 25), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 - 5,6).
Evanjelium na liturgii: Mt 104. začalo (25, 1 - 13), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 - 9).
23 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. 8. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53).

Apoštol na liturgii: 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1), prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31).
Evanjelium na liturgii: Mt 62. začalo (15, 21 – 28), prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25).

24 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32), prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15).
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22), prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13).
25 Ut   Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26).
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1).

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,21 – 5,5.

26 Str polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19).
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27. 21, 24–25).

27 Štv   Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9).
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22).

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

28 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15), prípadne aj 234. začalo (Ef 6, 18 – 24).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23), prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30).

29 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 18. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 16, 39 – 45), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).
30 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. 1. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10).

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11), prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24).
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1 – 11), prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47).

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2007)

(c) www.grkat.net   31.08.2007  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.