Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2007

Kalendár na september 2007, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon veľký sviatok BUĎ: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7), prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28), prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

2 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14), prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
3 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a), prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34).
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39), prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54).
4 Štv   Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. [Náš prepodobný otec František Assiský.] Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a).
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19).
5 Pia   Piatok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4).
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 19).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

6 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3).
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31), prípadne aj Lk 19. začalo (5, 17 – 26).

7 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. 2. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18).

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

8 Pon   Pondelok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia. Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a).
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

9 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Jakub Alfejov. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 242. začalo (Flp 2, 16b – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj Lk 27. začalo (6, 37 – 45).

10 Str   Streda 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30).
Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1).
11 Štv   Štvrtok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8), prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39).
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
12 Pia   Piatok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8b – 19), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
13 Sob   Sobota 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32).

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21.

14  NE   NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. PAMIATKA SVÄTÉHO SIEDMEHO VŠEOBECNÉHO SNEMU. 3. hlas, 9. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31).

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) a Jn 56. začalo (17, 1 – 13).

15 Pon   Pondelok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50).
16 Ut   Utorok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2. 7–11), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3), prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54).
17 Str   Streda 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23).
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25).

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 9; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25.

18 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18), prípadne aj prípadne aj 252. začalo (Kol 1, 24 – 29).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21), prípadne aj prípadne aj Lk 41. začalo (9, 7 – 11).

19 Pia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Piatok 21. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18).

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

20 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18), prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10), prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).
21 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. 4. hlas, 10. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14).

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20), prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

22 Pon   Pondelok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).
23 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3), prípadne aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19).
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27), prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58).
24 Str   Streda 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1), prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 45 – 50), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11, 1).
25 Štv   Štvrtok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9), prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13).
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2 – 12; Múd 4, 7 – 15.

26 Pia polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22).

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2).

27 Sob   Sobota 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10a), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b.

28 NE

šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. 5. hlas, 11. utierňové evanjelium. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18), prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31), prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

29 Pon
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Pondelok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5), prípadne aj 213. začal (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24), prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30).

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

30 Ut   Utorok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Apoštol na liturgii: 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 55. začalo (11, 1 – 10).
31 Str   Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8).
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2007)

(c) www.grkat.net   30.09.2007  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.