Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2007

Kalendár na október 2007, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a), prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a).
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).
2 Pia   Piatok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26), prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22).
3 Sob   Sobota 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
4 NE   NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. 6. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20).

Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

5 Pon   Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8).
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33).
6 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13), prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).
7 Str   Streda 24. týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12), prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46), prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12).

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20.

8 Štv polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43).

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21).

9 Pia   Piatok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28).
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12).
10 Sob   Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6).
11 NE   NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. 7. hlas, 2. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8).

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56), prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1) a Mt 10. začalo (4, 25 – 5, 12).

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prvá: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Druhá: Prís 29,2 + Múd 4,1. 14. 6,11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10,9. 10–12. 7,30. 2,1. 10–17. 19–22. 15,1. 16,13 + Prís 3, 34; Tretia: Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b - 20 + 5, 1- 7.

12 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Pondelok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10), prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10).
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31), prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).
Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Parémie na večierni: Prvá: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Druhá: 10, 31–32. 11,2. 10,2. 11,7. 19. 13,2. 9. 15,2. 14,33. 22,12 + Múd 6, 12–16. 7,30. 8, 2–4. 7–8. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Tretia: Prís 29,2 + Múd 4,1. 14. 6,11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10,9. 10–12. 7,30. 2,1. 10–17. 19–22. 15,1. 16,13 + Prís 3, 34.

13 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9).

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

14 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Filip. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12).
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51), prípadne aj Lk 69. začalo (12, 48b – 59).

15 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista, teda filipovky. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9), prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12).

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

16 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. (2. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16), prípadne aj 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18).
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13), prípadne aj Lk 73. začalo (13, 31 – 35).

17 Sob   Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10), prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11).
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a), prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8).
18 NE   NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Platón a Roman. 8. hlas, 3. utierňové evanjelium. (4. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6).
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37).

19 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 12 – 15).
20 Ut   Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14), prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).
Evanjelium na liturgii: Lk 77. začalo (14, 25 – 35), prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16).

Parémie na večierni: Ex 40, 1–5. 9–10. 16. 34–35; 1 Kr 7, 51. 8, 1. 3–7. 9–11; Ez 43,27 – 44,4a.

21 Str veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56).

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28).

22 Štv   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13), prípadne aj posledná časť 302. začala (Flm 1, 1 – 25).
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9), prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15).
23 Pia   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16), prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16).
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18. 17, 1–4), prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47).
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62), prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19).
25 NE   NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý hieromučeník Kliment, rímsky pápež. 1. hlas, 4. utierňové evanjelium. (11. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 9 – 19), prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7).
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21), prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28)

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15.

26 Pon

polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. (12. deň filipovky) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25).

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).
Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10), prípadne aj 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10).
Evanjelium na liturgii: a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2), prípadne aj Lk 86. začalo (17, 20 – 25).

27 Ut   Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21), prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17).
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37), prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7).
28 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11), prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18).
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30), prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31).
29 Štv   Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21).
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34).

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11.

30 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23).

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16a), prípadne aj 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18).
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51), prípadne aj Lk 95. začalo (19, 12 – 28).

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2007)

(c) www.grkat.net   31.10.2007  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.