Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2008

Kalendár na december 2007, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

2 Str   Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.
3 Štv   Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.
4 Pia   Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 32),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3 – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

5 Sob   Predsviatok Osvietenia, konkrétne Sobota pred Osvietením. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, a (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, a Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni (k sviatku Bohozjavenia): Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 1 – 10; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na večierni: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27) = v predvečer Bohozjavenia.
Evanjelium na večierni: Lk 9. začalo (3, 1 – 18) = v predvečer Bohozjavenia.

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).

Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

6 NE veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. 7. hlas. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

7 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
8 Ut   Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.
9 Str   Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie.
10 Štv   Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1 – 8) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni (svätému Teodózovi): Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

11 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi, prípadne aj 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, prípadne aj Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie.

12 Sob   Posviatok Osvietenia, konkrétne Sobota po Osvietení. Svätá mučenica Tatiana. (Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik – presunuté zo zajtrajška. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presunuté z nasledujúceho pondelka). Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení.
13 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. Posviatok Osvietenia, konkrétne NEDEĽA PO OSVIETENÍ. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, a 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, a Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

14 Pon   Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.
15 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Petrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Petrovi a Jánovi.
16 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni (svätému Antonovi Veľkému): Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

17 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému.

18 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
19 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota pred Nedeľou o márnotratnom synovi. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni (svätému Eutymiovi Veľkému): Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15.

20 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI. (Predpôstne obdobie) Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.
1. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému.

21 Pon   Pondelok pred Mäsopôstnou nedeľou. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
22 Ut   Utorok pred Mäsopôstnou nedeľou. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42)= radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
23 Str   Streda pred Mäsopôstnou nedeľou. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
24 Štv   Štvrtok pred Mäsopôstnou nedeľou. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni (svätému Gregorovi Teológovi): Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Múd 4, 7 – 15.

25 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi, prípadne aj 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi, prípadne aj Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.

26 Sob   Sobota pred Mäsopôstnou nedeľou, teda Prvá zádušná sobota. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = z Mäsopôstnej soboty, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = z Mäsopôstnej soboty, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.

Parémie na večierni (svätému Jánovi Zlatoústemu): Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17-18. 21-23. 7, 15-16. 21-22. 26-27. 29. 10, 9-10. 12. 7, 30. 2, 1. 10-17. 19-22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34.

27 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) MÄSOPÔSTNA NEDEĽA. (Predpôstne obdobie.) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.
2. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

28 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok pred Syropôstnou nedeľou. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.

Parémie na večierni (trom svätiteľom): Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9.

29 Ut polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Presunuté z nasledujúceho dňa.) (Svätý hieromučeník Hippolyt.) (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom.

30 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda pred Syropôstnou nedeľou. (Predpôstne obdobie) Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. (Presunuté z predchádzajúceho dňa.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21.
31 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok pred Syropôstnou nedeľou. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34. 44-56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2008)

(c) www.grkat.net   23.01.2008  andreios  (upravené dni 28., 29. a 30. 1.)

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový rok, Traja králi, Troch kráľov, na Tri krále, fašiangy, fašiangové obdobie, začiatok pôstu.