Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2008

Kalendár na marec 2008, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Naša prepodobná matka Mária Egyptská. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.
2 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Títus Divotvorca. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.
3 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.
4 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.
5 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: a) Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; b) Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; c) Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10, 9–10. 12. 7, 30. 2, 1. 10–17. 19–22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34 = všetky tri svätému Metodovi.

6 NE

polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: (Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.) ALEBO: Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.
Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

7 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.
8 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.
9 Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Eupsychios. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.
10 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie.
11 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie.
12 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie.
13 NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci.) 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie.

14 Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 54 – 69) = radové čítanie.
15 Ut   Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5,4; Iz 55,1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.

16 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie z Polovice Päťdesiatnice.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie z Polovice Päťdesiatnice.
17 Štv   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) = radové čítanie.
18 Pia   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie.
19 Sob   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie.
20 NE   NEDEĽA O SAMARITÁNKE. Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 29. deň. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.) 4. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie.

21 Pon   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie.
22 Ut   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

23 Str polyjelejný sviatok s bdením Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

24 Štv   Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat. Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 21 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.

25 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 21) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.

26 Sob   Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie.
27 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný.) [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] 5. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie.

28 Pon   Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.] Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie.
29 Ut   Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.

30 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 2 – 11) = svätému Jakubovi.

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3e; Iz 62,10 – 63,3b. 7–9; Zach 14, 4a. 8–11 = všetky tri k Nanebovstúpeniu.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2008)

(c) www.grkat.net   10.04.2008  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.