Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2008

Kalendár na máj 2008, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie.

2 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie.
3 Ut   Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie.
4 Str   Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26) = radové čítanie.
5 Štv   Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.] (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie.
6 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie.
7 Sob   Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie.
8 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.

9 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.
10 Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c = všetky tri svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

11 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, prípadne aj 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, prípadne aj Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie.

12 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.
13 Pia   Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 3b – 9) = radové čítanie.
14 Sob   Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = prorokovi Elizeovi.
15 NE   NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) 4. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie.

16 Pon   Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie.
17 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.] (Obdobie petro-pavlovského pôstu.)

 
Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom Manuelovi, Sabelovi a Izmaelovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = mučeníkom Manuelovi, Sabelovi a Izmaelovi.
18 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni: Júd 1, 1 – 10; Júd 1, 11 – 16; Júd 1, 17 – 25 = všetky tri svätému Júdovi.

19 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi, prípadne aj 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi, prípadne aj Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.

20 Pia   Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie.
21 Sob   Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
22 NE   NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) 5. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie.

23 Pon   Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi

24 Ut veľký sviatok NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

25 Str   Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.
26 Štv   Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.
27 Pia   Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = prepodobnému Samsonovi.
28 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.

29 NE veľký sviatok NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. 6. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, a 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, a Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.

30 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2008)

(c) www.grkat.net   29.05.2008  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.