Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2008

Kalendár na október 2008, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
2 NE   NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. 8. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

3 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 12 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
4 Ut   Utorok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = prepodobnému.
5 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20. 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.
6 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
7 Pia   Piatok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18. 17, 1–4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.

8 Sob polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam.

9 NE   NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) 1. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie.

10 Pon   Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.
11 Ut   Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11,1) = svätým mučeníkom, a Mt 10. začalo (4, 25 – 5, 12) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prvá: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Druhá: Prís 29,2 + Múd 4,1. 14. 6,11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10,9. 10–12. 7,30. 2,1. 10–17. 19–22. 15,1. 16,13 + Prís 3, 34; Tretia: Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b - 20 + 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.

12 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10) = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi.

Parémie na večierni: Prvá: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Druhá: 10, 31–32. 11,2. 10,2. 11,7. 19. 13,2. 9. 15,2. 14,33. 22,12 + Múd 6, 12–16. 7,30. 8, 2–4. 7–8. 21. 9, 1–5. 10–11. 14; Tretia: Prís 29,2 + Múd 4,1. 14. 6,11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10,9. 10–12. 7,30. 2,1. 10–17. 19–22. 15,1. 16,13 + Prís 3, 34 = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

13 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.

14 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Filip. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi, prípadne aj 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi, prípadne aj Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.

15 Sob   Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.

16 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. (2. deň filipovky) 2. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, a Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi.

17 Pon   Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
18 Ut   Utorok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.
19 Str   Streda 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.
20 Štv   Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni: Ex 40, 1–5. 9–10. 16. 34–35; 1 Kr 7, 51. 8, 1. 3–7. 9–11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

21 Pia veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

22 Sob   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie, prípadne aj posledná časť 302. začala (Flm 1, 1 – 25) = svätému Filemonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filemonovi.
23 NE   NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) 3. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = radové čítanie z tejto nedele, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (19, 35 – 43) = radové čítanie z 31. nedele po Päťdesiatnici, na ktorú pripadne Nedeľa praotcov, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

24 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.
25 Ut   Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = svätým Klimentovi a Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = svätým Klimentovi a Petrovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

26 Str
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Streda 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
(12. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, prípadne aj 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, prípadne aj Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie.

27 Štv   Štvrtok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 107. začalo (21, 28 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
28 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.
29 Sob   Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.

30 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. (16. deň filipovky) 4. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie z 31. nedele po Päťdesiatnici, na ktorú pripadne Nedeľa praotcov, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16a) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z tejto nedele, a Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2008)

(c) www.grkat.net   28.10.2008  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Dušičky všech svätých, všetkých svätých, dušičkové sviatky