Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2008

Kalendár na november 2008, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon   Pondelok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie.
2 Ut   Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.
3 Str   Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie.
4 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

5 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený – polyelejný sviatok s bdením. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi.

Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

6 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry – polyelejný sviatok s bdením. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

7 NE   NEDEĽA 30. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) 5. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri Počatiu presv. Bohorodičky.

8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = Počatiu presv. Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = Počatiu presv. Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = Počatiu presv. Bohorodičky.

9 Ut   Utorok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios.(25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie.
10 Str   Streda 31. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
11 Štv   Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. (27. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie.
12 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13).
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23 – 32b).
13 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. (Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. Pamiatka preložená z nasledujúcej nedele.) [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 249. začalo od polovice (Kol 1, 3 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie.
14  NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (30. deň filipovky) 6. hlas, 9. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = svätým praotcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = svätým praotcom.

15 Pon
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
(31. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

16 Ut   Utorok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie.
17 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
18 Štv   Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. (34. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.
19 Pia   Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12. 2, 6–10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.
20 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista, konkrétne sobota pred Kristovým narodením; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Kristovým narodením, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Kristovým narodením, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

21 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. (37. deň filipovky) 7. hlas, 10. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

22 Pon   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.
23 Ut   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
24 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Posledný deň filipovky) Parémie na kráľovských hodinkách = všetky z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18; Mich 4, 6–7. 5, 2–4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8–10 = všetky k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Lk 5. začalo (2, 1 – 20) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

25 Štv veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

26 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Apoštol na liturgii: Hebr 306. začalo (2, 11 – 18) = zo sviatku Zhromaždenia.
Evanjelium na liturgii: prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = zo sviatku Zhromaždenia.
27 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista, konkrétne Sobota po Kristovom narodení. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa. Preložená z predchádzajúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo soboty po Kristovom narodení, prípadne aj prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo soboty po Kristovom narodení, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
28 NE   NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. 8. hlas, 11. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z nedele po Kristovom narodení.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = z nedele po Kristovom narodení.

29 Pon   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.
30 Ut   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska. (Pamiatka preložená z nasledujúceho dňa.) (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie z 34. týždňa.
31 Str   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie z 34. týždňa.

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu, ďalšie dve svätému Bazilovi.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2008)

(c) www.grkat.net   27.12.2008  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.