Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2009

Kalendár na december 2008, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

2 Pia   Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.

* Poznámka k čítaniam v období 2.-24. januára.

3 Sob   Predsviatok Osvietenia, konkrétne Sobota pred Osvietením. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.
4 NE   Predsviatok Osvietenia, konkrétne NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. (Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.) 1. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, prípadne aj 96. začalo (Rim 8, 3 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

5 Pon   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; Ex 15,22 – 16,1; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2 – 10; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.
Apoštol na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).

6 Ut veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14. 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

7 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
8 Štv   Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie z 35. týždňa.
9 Pia   Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie z 35. týždňa.
10 Sob   Posviatok Osvietenia, konkrétne Sobota po Osvietení. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.

11 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia, konkrétne NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. 2. hlas, 2. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

12 Pon   Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31) = radové čítanie z 31. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie z 31. týždňa.
13 Ut   Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita (Pamiatka preložená z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
14 Str   Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie z 31. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie z 31. týždňa.
15 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.
16 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23 – 32b) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.

17 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému.

18 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 36. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. 3. hlas, 3. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie z 31. týždňa, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.

19 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.

20 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému.

21 Str   Streda 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
22 Štv   Štvrtok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
23 Pia   Piatok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12. 2, 6–10) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
24 Sob   Sobota 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie z 32. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie z 32. týždňa.

Parémie na večierni (svätému Gregorovi Teológovi):
1. parémia: Prís 10,7a.6a. 3,13-14.15ad.16. 8,6a.34b.35.4.12.14.17.5-9. 1,23c. 15,4b;
2. parémia: Prís 10,31a.32a. 11,2b. 10,2b. 11,7a.19a. 13,2a.9a. 15,2a. 14,33a. 22,11ab + Múd 6,12a.13.12b.14a.15b.16ab. 7,30b. 8,2c.2ab.3b.4.7bcde.8.21cd. 9,1-2.3a.4.5a.10.11bc.14;
3. parémia: Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

25 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 37. (32.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. 4. hlas, 4. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = radové čítanie z 32. týždňa, a 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = radové čítanie z 32. týždňa, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi.

26 Pon   Pondelok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie z 33. týždňa.

Parémie na večierni (svätému Jánovi Zlatoústemu): Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10, 31-32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12-16. 7, 30. 8, 2-4. 7-9. 17-18. 21. 9, 1-5. 10-11. 14; Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17-18. 21-23. 7, 15-16. 21-22. 26-27. 29. 10, 9-10. 12. 7, 30. 2, 1. 10-17. 19-22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34 = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu.

27 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie z 33. týždňa.

28 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
29 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38 – 44) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni k nasledujúcemu dňu: Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.

30 Pia polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom.

31 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.
 

* Poznámka k poriadku čítaní:

Medzi radovými čítaniami na 2. január 2009 vrátane až 24. január 2009 vrátane, ako ich uvádza toto kalendárium na jednej strane a ako ich uvádza Diár gréckokatolíka 2009 alebo niektoré ďalšie podobné pomôcky na strane druhej, sú značné rozdiely. Je to spôsobené tým, že hoci som bol cenzorom Diára gréckokatolíka 2009, nemohol som tam uvádzané radové čítania dať na správnu mieru, lebo bezprostredne nadväzovali na Diár gréckokatolíka 2008, ktorý som nemal možnosť skontrolovať. Bol som teda nútený podriadiť sa vzniknutej situácii a ponechať v Diári gréckokatolíka 2009 na uvedené obdobie nie celkom správne radové čítania.

o. Marcel Gajdoš

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2009)

(c) www.grkat.net   25.01.2009  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.