Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2009

Kalendár na január 2009, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. 5. hlas, 5. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo sviatku Stretnutia.

2 Pon veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo sviatku Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo sviatku Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo sviatku Stretnutia.

3 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
4 Str   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie z 34. týždňa.
5 Štv   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie z 34. týždňa.
6 Pia   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.] (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie z 34. týždňa.
7 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. (Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. – Preklad z nasledujúcej nedele.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4) = radové čítanie z 34. týždňa.
8 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. 6. hlas, 6. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

9 Pon   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie z 35. týždňa.
10 Ut   Utorok 40. (35.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Charalampés. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie z 35. týždňa.
11 Str   Streda 40. (35.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie z 35. týždňa.
12 Štv   Štvrtok 40. (35.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie z 35. týždňa.

Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

13 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. (Preklad z nasledujúceho dňa.) (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi, prípadne aj 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie z 35. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, prípadne aj Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie z 35. týždňa.

14 Sob   Sobota 40. (35.) týždňa po Päťdesiatnici, teda Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové z 35. týždňa, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové z 35. týždňa, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
15 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. 7. hlas, 7. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

16 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39) = radové čítanie.
17 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi.
18 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
19 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Archippos. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
20 Pia   Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
21 Sob   Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.
22 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. 8. hlas, 8. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

23 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
24 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.
25 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
26 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
27 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34; Iz 40, 1-3. 9. 41,17-18. 45,8. 48,20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7 = prvé dve z daného dňa, ďalšie tri svätému Jánovi Predchodcovi.
28 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Preklad z 24. februára.) Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, ako aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, ako aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš..

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2009)

(c) www.grkat.net   03.02.2009  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Popolcová streda v byzantskom obrade.