Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2009

Kalendár na máj 2009, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon   Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.
2 Ut   Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.
3 Str   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.
4 Štv   Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.
5 Pia   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.] Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.
6 Sob   Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha. [Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.] Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b = všetky tri zo Sviatku všetkých svätých.

7 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH. 8. hlas, 1. utierňové evanjelium. Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové zo Sviatku všetkých svätých.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38. 19, 27–30) = radové zo Sviatku všetkých svätých.

8 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Začiatok petro-pavlovského pôstu. Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.
9 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.
10 Str   Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri zo Sviatku poklony.

11 Štv veľký sviatok
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. (Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo – výsek z neho (6, 55 – 58) = zo Sviatku poklony.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = zo Sviatku poklony.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = zo Sviatku poklony.

12 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.
13 Sob   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.
14  NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý prorok Elizeus. (Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.) 1. hlas, 2. utierňové evanjelium. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = prorokovi Elizeovi.

15 Pon   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.
16 Ut   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie.
17 Str   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.] (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.
18 Štv   Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. (Svätý mučeník Leontios.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10 = všetky tri zo Sviatku Milujúceho ľudí.

19 Pia veľký sviatok
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NAJSLADŠIEHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA, MILUJÚCEHO ĽUDÍ. (Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = zo Sviatku Milujúceho ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo Sviatku Milujúceho ľudí.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = zo Sviatku Milujúceho ľudí.

Parémie na večierni: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

20 Sob polyjelejný sviatok s bdením Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. (Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.) (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

21 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Julián Tarzský. 2. hlas, 3. utierňové evanjelium. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.

22 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie.
23 Ut   Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

24 Str veľký sviatok NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

25 Štv   Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.
26 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie.
27 Sob   Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = prepodobnému Samsonovi.
28 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. 3. hlas, 4. utierňové evanjelium. (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12).

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = nezištníkom Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.

29 Pon veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.

30 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie, prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2009)

(c) www.grkat.net   29.05.2008  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.