Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2010

Kalendár na september 2010, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia veľký sviatok BUĎ: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke Márii, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

 
2 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3) = radové čítanie, prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17) = svätým Cypriánovi a Justíne.
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Cypriánovi a Justíne.
 
3 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita.
2. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34) = svätému Dionýzovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54) = svätému Dionýzovi.

 
4 Pon   Pondelok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. [Náš prepodobný otec František Assiský.] Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie.
 
5 Ut   Utorok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Tomášovi.

 
6 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Tomášovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Tomášovi, prípadne aj 243. začalo (Flp 2, 24 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = svätému Tomášovi, prípadne aj Lk 28. začalo (6,46 – 7,1) = radové čítanie.

 
7 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
 
8 Pia   Piatok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia. Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Jakubovi.

 
9 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Jakub Alfejov. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Jakubovi, prípadne aj 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Jakubovi, prípadne aj Lk 20. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 
10 NE   NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätého siedmeho všeobecného snemu.
3. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

 
11 Pon   Pondelok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = svätému Filipovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filipovi.
 
12 Ut   Utorok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2. 7–11) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
13 Str   Streda 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25) = radové čítanie.
 
14 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Štvrtok 21. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 252. začalo (Kol 1, 24 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 41. začalo (9, 7 – 11) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 252. začalo (Kol 1, 24 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 41. začalo (9, 7 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Paraskeve.

 
15 Pia   Piatok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18a) = radové čítanie.
 
16 Sob   Sobota 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Longínovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54) = svätému Longínovi.
 
17 NE   NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky.
4. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Lukášovi.

 
18 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Lukášovi.

Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18) = svätému Lukášovi, prípadne aj 55. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Lukášovi, prípadne aj Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie.

 
19 Ut
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jánovi Rilskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = prepodobnému Jánovi Rilskému.

 
20 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Artemiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 44 – 50) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Artemiovi.
 
21 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = svätému Hilariónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Hilariónovi.
 
22 Pia   Piatok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Aberkiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Aberkiovi.
 
23 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10a) = radové čítanie, prípadne aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Jakubovi.
 
24 NE   NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Aretas a spoločníci.
5. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Aretovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11, 1) = svätému Aretovi a spoločníkom.

 
25 Pon   Pondelok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = svätým Marciánovi a Martyriovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2b – 12; Múd 4, 7 – 15 = zemetraseniu a svätému Demeterovi.

 
26 Ut polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Demeterovi.

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) = zemetraseniu, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Demeterovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = zemetraseniu, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Demeterovi.

 
27 Str   Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Nestorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Nestorovi.
 
28 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Štvrtok 23. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Paraskeve.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Abramiovi Archimandritovi.

 
29 Pia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Piatok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 213. začal (Gal 5,22 – 6,2) = svätej Anastázii a svätému Abramiovi Zatvárateľovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätej Anastázii a svätému Abramiovi Zatvárateľovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Abramiovi Archimandritovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = svätému Abramiovi Archimandritovi.

 
30 Sob   Sobota 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie.
 
31 NE   NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach.
6. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2010)

(c) www.grkat.net   05.10.2010  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.