Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2010

Kalendár na október 2010, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
 
2 Ut   Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.
 
3 Str   Streda 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
4 Štv   Štvrtok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = prepodobnému.
 
5 Pia   Piatok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie.
 
6 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
 
7 NE   NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.
7. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.

 
8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Ut   Utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie.
 
10 Str   Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.
 
11 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prvá: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Druhá: Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Tretia: Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b - 20 + 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.

 
12 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,10) = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi.


Parémie na večierni: Prvá: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Druhá: Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Tretia: Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]

 
13 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.

Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
14  NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý a všechválny apoštol Filip.
8. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, a Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi.

 
15 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib.
Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 12 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
16 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. (2. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matúšovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi, prípadne aj 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi, prípadne aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie.

 
17 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20. 2, 8–15) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
 
18 Štv   Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie.
 
19 Pia   Piatok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18. 17, 1–4) = radové čítanie.
 
20 Sob   Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni: Ex 40, 1–5. 9–10. 16. 34–35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1. 3b–4a. 6 – 7. 9–11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 
21 NE veľký sviatok NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky)
1. hlas.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie, Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 
22 Pon   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filemonovi.
 
23 Ut   Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
 
24 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.
 
25 Štv   Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = svätým Klimentovi a Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = svätým Klimentovi a Petrovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 
26 Pia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.
(12. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, prípadne aj 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, prípadne aj Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.

 
27 Sob   Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
 
28 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky)
2. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.

 
29 Pon   Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.

 
30 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, prípadne aj 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, prípadne aj Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2010)

(c) www.grkat.net   31.10.2010  doplnené: 7.11. 2010   andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Veľký týždeň, pašie, utrpenie, strasti