Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2010

Kalendár na november 2010, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str   Streda 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.
 
2 Štv   Štvrtok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie.
 
3 Pia   Piatok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26) = radové čítanie.
 
4 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

 
5 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky)
3. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = radové čítanie z tejto nedele, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z nasledujúcej nedele, na ktorú pripadne Nedeľa praotcov, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi.

Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
6 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Ut   Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 
8 Str polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia.

 
9 Štv   Štvrtok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 107. začalo (21, 28 – 33) = radové čítanie.
 
10 Pia   Piatok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
11 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. (Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.) (27. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie.
 
12 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (28. deň filipovky)
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = svätým praotcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = svätým praotcom.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3 = všetky tri mučeníkom.

 
13 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie.

 
14 Ut   Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.
 
15 Str
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
(31. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 
16 Štv   Štvrtok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie.
 
17 Pia   Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
 
18 Sob   Sobota pred Kristovým narodením. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. (Svätý mučeník Bonifác.) (34. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Kristovým narodením.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Kristovým narodením.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 
19 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. (35. deň filipovky)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

 
20 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17-23. 27-31) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.
 
21 Ut   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie.
 
22 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.
 
23 Štv   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
24 Pia   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Posledný deň filipovky) Parémie na kráľovských hodinkách = všetky z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 1 – 3,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 5 – 6.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2b–3a. 5–9. 17c–18c; Mich 4, 6–7. 5, 1–3; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 5 – 6; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10 = všetky k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Evanjelium na liturgii s večierňou: Lk 5. začalo (2, 1 – 20) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 Sob veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 NE
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok.
6. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z nedele po Kristovom narodení.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = z nedele po Kristovom narodení.

 
27 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. (Svätý hieromučeník Eutymios, sardský biskup.) Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
28 Ut   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým mučeníkom.
 
29 Str   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.
 
30 Štv   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska (presun z nasledujúceho dňa). (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.
 
31 Pia   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo Soboty po Narodení (hoci je piatok).
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo Soboty po Narodení (hoci je piatok).

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu, ďalšie dve svätému Bazilovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2010)

(c) www.grkat.net   29.11.2010  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, vianočné sviatky.