Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2011

Kalendár na január 2011, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.
 
2 Str veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo sviatku Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo sviatku Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo sviatku Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie z 32. týždňa, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
 
4 Pia   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1–2. 10–12. 2, 6–10) = radové čítanie z 32. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie z 32. týždňa.
 
5 Sob   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. Apoštol na liturgii: 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie z 32. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie z 32. týždňa.
 
6 NE   NEDEĽA 37. (32.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.]
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = radové čítanie z 32. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = radové čítanie z 32. týždňa.

 
7 Pon   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie z 33. týždňa.
 
8 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie z 33. týždňa, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.
 
9 Str   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie z 33. týždňa.
 
10 Štv   Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Charalampés. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38 – 44) = radové čítanie z 33. týždňa.
 
11 Pia   Piatok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie z 33. týždňa.
 
12 Sob   Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Martinián – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie z 33. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie z 33. týždňa.
 
13 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI. Začiatok predpôstneho obdobia.
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

 
14 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Pondelok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Auxencius. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.]
(Predpôstne obdobie.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie z 34. týždňa.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 11. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi, prípadne aj 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, prípadne aj Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie z 34. týždňa.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Ut   Utorok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Onezim. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie z 34. týždňa.
 
16 Str   Streda 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie z 34. týždňa.
 
17 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie z 34. týždňa, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi.
 
18 Pia   Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie z 34. týždňa.
 
19 Sob   Sobota 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Archippos. (Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup – presun z nasledujúcej nedele.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie z 34. týždňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,46 – 21,4) = radové čítanie z 34. týždňa.
 
20 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI. (Predpôstne obdobie)
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

 
21 Pon   Pondelok mäsopôstneho týždňa. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie.
 
22 Ut   Utorok mäsopôstneho týždňa. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.
 
23 Str   Streda mäsopôstneho týždňa. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9. 41,17-18. 45,8. 48,20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,2-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 
24 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.

 
25 Pia   Piatok mäsopôstneho týždňa. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.
 
26 Sob   Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
 
27 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA. (Predpôstne obdobie)
7. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

 
28 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39) = radové čítanie.
 

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2011)

(c) www.grkat.net   31.01.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.