Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2011

Kalendár na február 2011, obsah (staršie kalendáre).

 

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu

1 Ut   Utorok syropôstneho týždňa. Prepodobná mučenica Eudokia. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1).
 
2 Str   Streda syropôstneho týždňa. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. (Predpôstne obdobie)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
3 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
 
4 Pia   Piatok syropôstneho týždňa. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána. (Predpôstne obdobie)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
 
5 Sob   Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.
 
6 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA. (Posledný deň predpôstneho obdobia)
8. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

 
7 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
8 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa, ako aj Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = sebastejským mučeníkom.
 
9 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = sebastejským mučeníkom.

Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.

 
10 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
 
11 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = obidve z daného dňa.
 
12 Sob   Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
13 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice.
1. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40. 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
14 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = obidve z daného dňa.
 
15 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.
 
16 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.
 
17 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
 
18 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.
 
19 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
20 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.
2. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

 
21 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.
 
22 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8(9) – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.
 
23 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.
 
24 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. [Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.]
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa, ako aj Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27b – 44, 4; Prís 9, 1 – 11 = zo sviatku Zvestovania.
 
25 Pia veľký sviatok Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Gn 8, 4 – 21; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa, ako aj Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30 = zo sviatku Zvestovania.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
26 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – 20. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = archanjelovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = archanjelovi.
 
27 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice.
3. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

 
28 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 8,21 – 9,7; Prís 11,19 – 12,6 = z daného dňa.
 
29 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.
 
30 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.
 
31 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.
 

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2011)

(c) www.grkat.net   05.03.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.