Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2011

Kalendár na máj 2011, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str   Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. [Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.] Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3e; Iz 62,10 – 63,3b. 7–9; Zach 14, 1a. 4a. 8–11 = všetky tri Nanebovstúpeniu.

 
2 Štv veľký sviatok NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = Nanebovstúpeniu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
3 Pia   Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. (Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha – presun z predchádzajúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie.
 
4 Sob   Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 1a. 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri otcom prvého všeobecného snemu.

 
5 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice.
6. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

 
6 Pon   Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač. Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.
 
7 Ut   Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.
 
8 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.
 
9 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c = všetky tri svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 
10 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. (Presun z nasledujúceho dňa.) (Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie, a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 18 – 26) = radové čítanie, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

 
11 Sob   Štvrtá (piata) zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16–17. 24–29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

 
12 NE veľký sviatok NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA. Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52. 8,12) = radové zo sviatku.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
13 Pon   Posviatok Päťdesiatnice – PONDELOK SVÄTÉHO DUCHA. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.
 
14 Ut   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = prorokovi Elizeovi.
 
15 Str   Posviatok Päťdesiatnice. Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.
 
16 Štv   Posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Júd 1, 1 – 10; Júd 1, 11 – 16; Júd 1, 17 – 25 = všetky tri svätému Júdovi.

 
17 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Päťdesiatnice. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. (Presun z nasledujúcej nedele.) (Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.) [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.] Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie, a 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie, a Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi.

 
18 Sob   Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Leontios.) Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b = všetky tri Všetkým svätým.

 
19 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
8. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38. 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

 
20 Pon   Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Začiatok petro-pavlovského pôstu. Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34. 7, 9–11) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
21 Ut   Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
 
22 Str   Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri zo Slávnostnej poklony.

 
23 Štv veľký sviatok SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo – výsek z neho (6, 55 – 58) = zo Slávnostnej poklony.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = zo Slávnostnej poklony.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = zo Slávnostnej poklony.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19 + 18, 11-14 + 21, 1-2. 4-8; Sdc 13, 2-8. 13-14. 17-18.21; Iz 40, 1-3. 9 + 41, 17d-18 + 45,8 + 48, 20b-21b + 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 
24 Pia veľký sviatok Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
25 Sob   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.
 
26 NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.)
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie.

 
27 Pon   Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný. (Obdobie petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = prepodobnému Samsonovi.
 
28 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána. (Posledný deň petro-pavlovského pôstu.) Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni: 1 Pt 1, 3 – 9; 1 Pt 1, 13 – 19; 1 Pt 2, 11 – 24c = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.

 
29 Str veľký sviatok Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
30 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10 = všetky tri Milujúcemu ľudí.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2011)

(c) www.grkat.net   27.06.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, vianočné sviatky.