Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2011

Kalendár na august 2011, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového cirkevného roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna. Evanjelium na utierni: z chrámového sviatku.

Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = zo začiatku indiktu, prípadne aj 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie, a 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = zo začiatku indiktu, prípadne aj Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

 
2 Pia   Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
 
3 Sob   Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
 
4 NE   NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
3. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.

 
5 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
 
6 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.
 
7 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky; svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Sózontovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
8 Štv veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10 Sob   Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sobota Pred Povýšením. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, súčasne aj radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 90. začalo (22, 15 – 22) = radové čítanie.
 
11 NE   NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos. Preklad z nasledujúceho dňa.)
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.

 
12 Pon   Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
13 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky tri Povýšeniu úctyhodného Kríža.

 
14 Str veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6–11a. 13–20. 25–28. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. + 3, 5. 12–13. 15. 19. 21– 23. 25–26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64 + 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. + 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22a) = svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, prípadne aj 198. začalo (Gal 1, 1-10. 20-24. 2, 1-5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, prípadne aj Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie.

 
16 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24. 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17 Sob   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža, konkrétne Sobota po Povýšení. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.
 
18 NE   NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI, zároveň NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie.

 
19 Pon   Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = radové čítanie.
 
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 22. začalo (6, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.

 
21 Str   Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie.
 
22 Štv   Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie. (Preklad z predchádzajúceho dňa.) Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 1 – 9) = svätému Fókovi.
 
23 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie, prípadne aj Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi.
 
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.
Evanjelium na liturgii: Mt 97. začalo (24, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.
 
25 NE   NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naša prepodobná matka Eufrozína.
6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,21 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 
26 Pon polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27. 21, 24–25) = svätému Jánovi Teológovi.

 
27 Ut   Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Charitónovi.

 
28 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Charitónovi, prípadne aj 214. začalo (Gal 6, 2 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Charitónovi, prípadne aj Mk 29. začalo (7, 14 – 24a) = radové čítanie.

 
29 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 216. začalo (Ef 1, 1 – 9a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Kyriakovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 30. začalo (7, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Kyriakovi.
 
30 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27b – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2011)

(c) www.grkat.net   07.09.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový cirkevný a liturgický rok, začiatok cirkevného roku, liturgického roka