Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2011

Kalendár na september 2011, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob veľký sviatok BUĎ: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke Márii, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Cyprián; svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.)
7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17) = svätým Cypriánovi a Justíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 105. začalo (25, 14 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Cypriánovi a Justíne.

 
3 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3) = radové čítanie, prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34) = svätému Dionýzovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46 – 52) = radové čítanie, prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54) = svätému Dionýzovi.
 
4 Ut   Utorok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. [Náš prepodobný otec František Assiský.] Apoštol na liturgii: 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie.
 
5 Str   Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Tomášovi.

 
6 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Tomášovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Tomášovi, prípadne aj 225. začalo (Ef 4, 14 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = svätému Tomášovi, prípadne Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie.

 
7 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25a) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
 
8 Sob   Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia. Apoštol na liturgii: 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 
9 NE   NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu.
8. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 62. začalo (15, 21 – 28) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

 
10 Pon   Pondelok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie.
 
11 Ut   Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = svätému Filipovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filipovi.
 
12 Str   Streda 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
13 Štv   Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = radové čítanie.
 
14 Pia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Piatok 18. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Paraskeve.

 
15 Sob   Sobota 18. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 15, 39 – 45) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36) = radové čítanie.
 
16 NE   NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Longín Stotník.
1. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Longínovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54) = svätému Longínovi.

 
17 Pon   Pondelok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 16. začalo (4, 38 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Lukášovi.

 
18 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Lukášovi.

Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18) = svätému Lukášovi, prípadne aj 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Lukášovi, prípadne aj Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie.

 
19 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Streda 19. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jánovi Rilskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = prepodobnému Jánovi Rilskému.

 
20 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Artemiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Artemiovi.
 
21 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = svätému Hilariónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Hilariónovi.
 
22 Sob   Sobota 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58 – 16,3) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Aberkiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Aberkiovi.
 
23 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat.
2. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, prípadne aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Jakubovi.

 
24 Pon   Pondelok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Aretovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36. 11, 1) = svätému Aretovi a spoločníkom.
 
25 Ut   Utorok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23) = radové čítanie, prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = svätým Marciánovi a Martyriovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2b – 12; Múd 4, 7 – 15 = zemetraseniu a svätému Demeterovi.

 
26 Str polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Demeterovi.

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) = zemetraseniu, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Demeterovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = zemetraseniu, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Demeterovi.

 
27 Štv   Štvrtok 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Nestorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Nestorovi.
 
28 Pia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Piatok 20. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 245. začalo (Flp 3, 8 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Paraskeve.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Abramiovi Archimandritovi.

 
29 Sob
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Sobota 20. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 213. začal (Gal 5,22 – 6,2) = svätej Anastázii a svätému Abramiovi Zatvárateľovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätej Anastázii a svätému Abramiovi Zatvárateľovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Abramiovi Archimandritovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = svätému Abramiovi Archimandritovi.

 
30 NE   NEDEĽA 20. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia.
3. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Jób 2, 1-10; Múd 5, 1-13; Sir 2, 6-13 = všetky tri hieromučeníkovi Teodorovi.

 
31 Pon
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Pondelok 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. ALEBO: Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = blaženému Teodorovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = blaženému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Teodorovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2011)

(c) www.grkat.net   08.10.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.