Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2011

Kalendár na november 2011, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie.
 
2 Pia   Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie.
 
3 Sob   Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie.
 
4 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky)
8. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

 
5 Pon polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi.

Parémie na večierni: Prís 10, 7. 6. 3, 13-16. 8, 6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
6 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
7 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20. 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 5; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 
8 Štv polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia.

 
9 Pia   Piatok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18. 17, 1–4) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik – presun z nasledujúcej nedele.) (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
11 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (27. deň filipovky)
1. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = svätým praotcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = svätým praotcom.

 
12 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri mučeníkom.

 
13 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie.

 
14 Str   Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie.
 
15 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
(31. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 
16 Pia   Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.
 
17 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 40) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8-11. 15-17; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 
18 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. (34. deň filipovky)
2. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9-10. 17-23. 32-40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

 
19 Pon   Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.
 
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Narodenia Ježiša Krista; svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.
 
21 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.
 
22 Štv   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.
 
23 Pia   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách = všetky z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 1 – 3,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 5 – 6.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Doplňujúce texty - kliknite sem!
24 Sob   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista, zároveň Sobota pred Kristovým narodením. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Posledný deň filipovky.) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Kristovým narodením, ako aj 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Kristovým narodením, ako aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2b–3a. 5–9. 17c–18c; Mich 4, 6–7. 5, 1–3; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 5 – 6; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 9–10 = všetky k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na večierni: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Evanjelium na večierni: Mt 53. začalo (13, 31 - 36) = k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 NE veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. (Presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: Hebr 306. začalo (2, 11 – 18) = zo sviatku Zhromaždenia, ako aj 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z Pamiatky spravodlivých.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = zo Zhromaždenia, ako aj z Pamiatky spravodlivých.
 
27 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
28 Str   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa – presun z 26. decembra.) Apoštol na liturgii: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým mučeníkom.
 
29 Štv   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Lk 107. začalo (21, 28 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.
 
30 Pia   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska. (Pamiatka preložená z nasledujúceho dňa.) (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie.
 
31 Sob   Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista, súčasne Sobota po Kristovom narodení. Sobota pred Osvietením. Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo Soboty po Narodení, ako aj 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo Soboty po Narodení, ako aj Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením.

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu, dve svätému Bazilovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2011)

(c) www.grkat.net   30.11.2011  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Narodenia, Vianoce, prvý sviatok, druhý sviatok vianočný, deň Vianoc