Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2012

Kalendár na február 2012, obsah (všetky kalendáre).

 

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu

1 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
 
2 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.
 
3 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. (Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
4 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

 
5 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.
 
6 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8(9) – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.
 
7 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.
 
8 Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa, ako aj Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = sebastejským mučeníkom.
 
9 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.
 
10 Sob   Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
11 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice.
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

 
12 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 8,21 – 9,7; Prís 11,19 – 12,6 = z daného dňa.
 
13 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.
 
14 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.
 
15 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a sním ďalší šiesti mučeníci.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.
 
16 Pia   Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26 = obidve z daného dňa.
 
17 Sob   Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) = radové čítanie, a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
18 NE   NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.)
7. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, a 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12) = svätému Jánovi.

 
19 Pon   Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.
 
20 Ut   Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.
 
21 Str   Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.
 
22 Štv   Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
23 Pia   Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.
 
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. [Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.] Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27b – 44, 4; Prís 9, 1 – 11 = zo sviatku Zvestovania.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
25 NE veľký sviatok NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 35. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. Prikázaný sviatok.
8. hlas.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, ako aj 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, ako aj Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 27, 1 – 41a; Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.
 
27 Ut   Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.
 
28 Str   Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 43, 26–31. 45, 1–16; Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.
 
29 Štv   Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 46, 1 – 7; Prís 23,15 – 24,5 = obidve z daného dňa.
 
30 Pia   Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26; Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.
 
31 Sob   SOBOTA SVÄTÉHO A SPRAVODLIVÉHO LAZÁRA. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 333. začalo od polovice (Hebr 12,28 – 13,8) = z Lazárovej soboty.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Jn 39. začalo (11, 1 – 45) = z Lazárovej soboty.

Parémie na večierni: Gn 49, 1–2. 8–12; Sof 3, 14 – 19; Zach 9, 9 – 15a = všetky tri z Kvetnej nedele.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2012)

(c) www.grkat.net   28.02.2012  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Narodenia, Vianoce, prvý sviatok, druhý sviatok vianočný, deň Vianoc