Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2012

Kalendár na jún 2012, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián.
4. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kozmovi a Damiánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Kozmovi a Damiánovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
2 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke, prípadne aj 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke, prípadne aj Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie.

 
3 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie.
 
4 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21) = svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

 
5 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský.
ALEBO:
Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Odporúčaný sviatok.

Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Atanázovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Atanázovi, prípadne aj 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Atanázovi, prípadne aj Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Pia   Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie.
 
7 Sob   Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie.
 
8 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý veľkomučeník Prokop.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.

 
9 Pon   Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.

 
10 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi, prípadne aj 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23) = svätému Antonovi, prípadne aj Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie.

 
11 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
12 Štv   Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.
 
13 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.
 
14 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita. (Preklad z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie, prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; 1 Kr 8, 22–23. 27–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = prvé tri svätých otcom, ďalšie tri svätému Vladimírovi.

 
15 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Odporúčaný sviatok.
6. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom, a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi.

 
16 Pon   Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = všetky tri svätému Pavlovi.

 
17 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. Odporúčaný sviatok. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Maríne.
Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 – 16) = svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
18 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.
 
19 Štv   Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19–21 + 2 Kr 2, 1. 6–14 = všetky tri svätému Eliášovi.

 
20 Pia polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22 – 30) = svätému Eliášovi.

 
21 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.
 
22 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka.
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.

 
23 Pon   Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

 
24 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1 – 2. 13–15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii: 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi, prípadne aj 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi, Mt 76. začalo (18, 18–22. 19,1 – 2. 13–15) = radové čítanie.


Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

 
25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, prípadne aj 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, prípadne aj Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie.

 
26 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri svätému Panteleimónovi.

 
27 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, prípadne Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
28 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.
 
29 NE   NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Kallinik.
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.

 
30 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.
 
31 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2012)

(c) www.grkat.net   28.06.2012  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.