Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2013

Kalendár na január 2013, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 
2 Sob veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok. (Predpôstne obdobie) Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo sviatku Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo sviatku Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo sviatku Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. (Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.)
3. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

 
4 Pon   Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40. 22, 7–39) = radové čítanie.
 
5 Ut   Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätá mučenica Agáta.) (Predpôstne obdobie) Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71. 23,1).
 
6 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.]
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
7 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
 
8 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
 
9 Sob   Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.
 
10 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia.
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

 
11 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu. Začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
Doplňujúce texty - kliknite sem!
12 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
13 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Martinián.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
14 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.]
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = obidve z daného dňa, ako aj Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.
 
16 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. (Presun z predchádzajúceho štvrtka.) Evanjelium na utierni: Mt 11. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
Doplňujúce texty - kliknite sem!
17 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice.
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40. 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
18 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = obidve z daného dňa.
 
19 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.
 
20 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.
 
21 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
 
22 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.
 
23 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

Parémie na večierni: Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,2-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 
24 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
25 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.
 
26 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8(9) – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.
 
27 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.
 
28 Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2013)

(c) www.grkat.net   12.02.2013  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Veľký pôst, začiatok pôstu, svätá štyridsiatnica, pôstne obdobie, štyridsaťdňový pôst, začiatok Veľkého pôstu