Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2014

Kalendár na január 2014, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 
2 NE veľký sviatok NEDEĽA O ZACHEJOVI. STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok.
4. hlas.
Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = radové čítanie, a 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = radové čítanie, a Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
 
4 Ut   Utorok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.
 
5 Str   Streda 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie.
 
6 Štv   Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.] Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie.
 
7 Pia   Piatok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie.
 
8 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Svätý mučeník Nikefor – presun z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.
 
9 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI. Začiatok predpôstneho obdobia. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

 
10 Pon   Pondelok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Charalampés. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.
 
11 Ut   Utorok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.
 
12 Str   Streda 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.
 
13 Štv   Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián. Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7. 6. 3,13-16. 8,6. 34-35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1,23. 15,4; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

 
14 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi, prípadne aj 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, prípadne aj Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Sob   Sobota 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. (Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci – presun z nasledujúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie.
 
16 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie.
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36 – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

 
17 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi.
 
18 Ut   Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.
 
19 Str   Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Archippos. Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie.
 
20 Štv   Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.
 
21 Pia   Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.
 
22 Sob   Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
 
23 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie.
7. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9. 41,17-18. 45,8. 48,20-21. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3,2-3. 5-7. 12. 18. 17. 4,4-6; Múd 4,7. 16-17. 19-20. 5,1-7 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.

 
24 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi, prípadne aj Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.

 
25 Ut   Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1).
 
26 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
27 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
 
28 Pia   Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2014)

(c) www.grkat.net   29.01.2014  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.