Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2014

Kalendár na júl 2014, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža; siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. Začiatok uspenského pôstu. Apoštol na svätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na svätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a) = svätým mučeníkom, a 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11,1) = svätým mučeníkom, a Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5a. 47–60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
3 NE   NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.)
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie.

 
4 Pon   Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Siedmi svätí mladíci z Efezu. [Svätá prepodobná mučenica Eudokia.[ (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie.
 
5 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista; svätý mučeník Eusignios. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11 – 23. 34, 4b. 5 – 6. 8a; 1 Kr 19, 3b – 4a. 5 – 9a. 11 – 13a. 15a. 16b = všetky tri Premeneniu.

 
6 Str veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28b – 36) = Premeneniu.

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19) = Premeneniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9) = Premeneniu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Doméciovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Doméciovi.
 
8 Pia   Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16 = všetky tri svätému Matejovi.

 
9 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matejovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = svätému Matejovi, prípadne aj 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = svätému Matejovi, prípadne aj Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.

 
10 NE   NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.)
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.

 
11 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.
 
12 Ut   Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.
 
13 Str   Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 
14 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky; svätý prorok Micheáš. ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena. Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici.
(Posledný deň uspenského pôstu.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, prípadne aj 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, prípadne aj Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
15 Pia veľký sviatok ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. (Svätý mučeník Diomédes.) Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 119. začalo (Rim 15, 30 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mt 73. začalo (17,24b – 18,4) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
17 NE   NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón.
1. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie.

 
18 Pon   Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus. Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Flórovi a Laurovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätým Flórovi a Laurovi.
 
19 Ut   Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Andrejovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Andrejovi.
 
20 Str   Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.
 
21 Štv   Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie.
 
22 Pia   Piatok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – presun z nasledujúceho dňa. [Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – presun z nasledujúceho dňa.] Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie.
 
23 Sob   Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
24 NE   NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Eutychés.
2. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri blaženému Metodovi.

 
25 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus. ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4; 2,15 – 3,3. 12 – 13. 15) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým apoštolom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = blaženému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = blaženému Metodovi.

 
26 Ut   Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22) = radové čítanie.
 
27 Str   Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen. Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16b) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Pimenovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Pimenovi.
 
28 Štv   Štvrtok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. [Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.] Apoštol na liturgii: 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 40, 1–3. 9abcde. 41, 17d–18d. 45,8abcd. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1– 3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4–6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b– 20. 5, 1–7 = všetky tri Jánovi Predchodcovi.

 
29 Pia veľký sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a) = Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30) = Jánovi Predchodcovi.

 
30 Sob   Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
31 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Posledný deň cirkevného roka.
3. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33b. 28; Múd 4, 7 – 15 = prvé dve k začiatku indiktu, tretia prepodobnému.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2014)

(c) www.grkat.net   28.07.2014  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Koniec cirkevného roka, zakončenie liturgického roka, posledný deň roka