Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2014

Kalendár na október 2014, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 21. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
 
2 NE   NEDEĽA 21. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist.
4. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

 
3 Pon   Pondelok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
4 Ut   Utorok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.
 
5 Str   Streda 22. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 44 – 50) = radové čítanie.
 
6 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.

 
7 Pia   Piatok 22. týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.

 
8 Sob polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 NE   NEDEĽA 22. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.)
5. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) = radové čítanie.
 
10 Pon   Pondelok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie.
 
11 Ut   Utorok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 55. začalo (11, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = mučeníkom, a Mt 10. začalo (4,25 – 5, 12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prvá: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Druhá: Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Tretia: Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b – 20. 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.

 
12 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Streda 23. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha; náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jozafátovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi.

Parémie na večierni: Prvá: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Druhá: Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Tretia: Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]

 
13 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.

Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
14 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Filip. Piatok 23. týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi, prípadne aj 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi, prípadne aj Lk 58. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie.

 
15 Sob   Sobota 23. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol a evanjelista Matúš. (2. deň filipovky)
6. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie, a Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi.

 
17 Pon   Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
 
18 Ut   Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie.
 
19 Str   Streda 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46) = radové čítanie.
 
20 Štv   Štvrtok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8) = radové čítanie, a 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = radové čítanie, a Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni: Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 
21 Pia veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
22 Sob   Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 302. začalo od polovice (Flm 1, 1 – 25) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
23 NE   NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky)
7. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

 
24 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.
 
25 Ut   Utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a 246. začalo (Flp 3,20 – 4,3) = hieromučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = hieromučeníkom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 
26 Str
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. (12. deň filipovky) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, prípadne aj 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, prípadne aj Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.

 
27 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
 
28 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.
 
29 Sob   Sobota 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.

 
30 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. (16. deň filipovky)
8. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20).

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému,
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, a Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2014)

(c) www.grkat.net 01.11.2014  andreios (doplnené 02.11.2014)

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Veľký pôst, Pôstne obdobie, začiatok pôstu, Svätej štyridsiatnice, štyridsaťdňový pôst, Začiatok pôstneho obdobia, Popolcová streda v gréckokatolíckej cirkvi - v byzantskom obrade, Svätý a veľký štyridsaťdňový pôst