Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2014

Kalendár na november 2014, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie.
 
2 Ut   Utorok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie.
 
3 Str   Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.
 
4 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.

 
5 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
6 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie.

Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
7 NE   NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky)
1. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 15; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 
8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.

 
9 Ut   Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie.
 
10 Str   Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
11 Štv   Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. (27. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie.
 
12 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Spiridonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Spiridonovi.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri mučeníkom.

 
13 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik – presun z nasledujúceho dňa.) [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie.

 
14  NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (30. deň filipovky)
2. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = radové čítanie.

 
15 Pon
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
BUĎ: Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. (31. deň filipovky) Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.

 
16 Ut   Utorok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.
 
17 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (33. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12, 2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = svätému Danielovi a trom mládencom.
 
18 Štv   Štvrtok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci. (34. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie.
 
19 Pia   Piatok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26) = radové čítanie.
 
20 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota pred Kristovým narodením. Sobota 28. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Kristovým narodením, a 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Kristovým narodením, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 - 20; Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 
21 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. (37. deň filipovky)
3. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.

 
22 Pon   Pondelok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.
 
23 Ut   Utorok 29. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie i svätým mučeníkom.
 
24 Str   Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (Posledný deň filipovky) Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).

Parémie na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18; Mich 4, 6–7. 5, 2–4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10 = všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 86, 1b – 4a. 4b – 5. 6 – 7
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 2. 3 – 4a. 4b – 5

Apoštol na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého. 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = k sviatku Narodenia.
Evanjelium na večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého: Lk 5. začalo (2, 1 – 20) = k sviatku Narodenia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 Štv veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zhromaždenia.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = zo sviatku Zhromaždenia.
 
27 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota po Kristovom narodení. Sobota 29. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa.) Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo soboty po Narodení, a 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo soboty po Narodení, a Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
28 NE   NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia Ježiša Krista.
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z nedele po Narodení, a 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie z 27. nedele, alebo 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie z 24. nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = z nedele po Narodení, a Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie.

 
29 Pon   Pondelok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.
 
30 Ut   Utorok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska (presun z nasledujúceho dňa). (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.
 
31 Str   Streda 30. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu a ďalšie dve svätému Bazilovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2014)

(c) www.grkat.net   30.11.2014   andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, vianočné sviatky