Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2015

Kalendár na december 2014, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA; PAMIATKA NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii svätého Bazila Veľkého: 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii svätého Bazila Veľkého: Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pia   Piatok 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.
 
3 Sob   Sobota pred Osvietením. Sobota 30. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením, a 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením, a Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.
 
4 NE   NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. NEDEĽA 30. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. (Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.

 
5 Pon   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Toto je čiastočne aliturgický deň. Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a; Ex 15,22 – 16,1a; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11a; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 66, 2 – 8.
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 5.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).
Doplňujúce texty - kliknite sem!
6 Ut veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
7 Str šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
8 Štv   Štvrtok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita. Naša prepodobná matka Dominika. [Prepodobný Emilián Vyznávač.] Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie.
 
9 Pia   Piatok 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota po Osvietení. Sobota 31. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo Soboty po Osvietení, a 249. začalo od polovice (Kol 1, 2b – 6) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo Soboty po Osvietení, a Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.

 
11 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA PO OSVIETENÍ. NEDEĽA 31. TÝŽDŇA PO PÄĎESIATNICI. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života.
6. hlas, 9. utierňové evanjelium.
 
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, a 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, a Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

 
12 Pon   Pondelok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie.
 
13 Ut   Utorok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presun z nasledujúceho dňa. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska – presun z nasledujúceho dňa.] Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
 
14 Str   Streda 32. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.
 
15 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

 
Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.
 
16 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 32. týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.
 
17 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie.

 
18 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 32. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.
7. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.

 
19 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

 
Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.
 
20 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.

 
21 Str   Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
 
22 Štv   Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
 
23 Pia   Piatok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
 
24 Sob   Sobota 33. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.

 
25 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.
8. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi, a 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi.

 
26 Pon   Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]

 
27 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici.

 
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, prípadne aj Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
28 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

 
Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
 
29 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

 
Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.
 
30 Pia polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.

 
31 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 34. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2015)

(c) www.grkat.net   27.12.2014  andreios (opravené 13.01.2015)

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Máj nie je mariánsky mesiac v byzantskom obrade. Mariánsky mesiac, mesiac úcty Panny Márie ani nič podobné v gréckokaktolíckom kalendári neexistuje.