Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2015

Kalendár na január 2015, obsah (staršie kalendáre).

 

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu.

1 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.
1. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 
2 Pon veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
 
4 Str   Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Svätý mučeník Tryfón (presun z predchádzajúcej nedele). Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.
 
5 Štv   Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup – presun z nasledujúceho dňa. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci – presun z nasledujúceho dňa.] Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.
 
6 Pia   Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.
 
7 Sob   Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
 
8 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. (Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat; svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.)
2. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.

 
9 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Nikefor. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.
 
10 Ut   Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Charalampés. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1).
 
11 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
12 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
 
13 Pia   Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.

 
14 Sob
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi a prepodobným otcom, a 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom, a Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia.
3. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.

 
16 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu. Začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
Doplňujúce texty - kliknite sem!
17 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3e = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
18 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
19 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
20 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = obidve z daného dňa.
 
21 Sob   Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
22 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.)
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
23 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca – presun z 28. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = dve zo dňa a tri svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána – presun z 29. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na LVPD: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.

 
25 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.
 
26 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
 
27 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.
 
28 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2015)

(c) www.grkat.net   30.01.2015  andreios (doplnené 31.01.2015)

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.