Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2015

Kalendár na marec 2015, obsah (staršie kalendáre).

 

Veľký týždeň a Pascha (Svetlý týždeň) - materiály

1 Str   SVÄTÁ A VEĽKÁ STREDA.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Evanjelium na utierni: Jn 41. začalo od polovice (12, 17 – 50) = z daného dňa.

Parémia na 6. hodinke: Ez 2,3 – 3,3 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10 = obidve z daného dňa.
Evanjelium na LVPD: Mt 108. začalo (26, 6 – 16) = z daného dňa.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Štv   SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK. Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39) = z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11 = všetky tri z daného dňa.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. zač (1 Kor 11, 23 – 32) = z daného dňa.
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (26, 1b – 20 + Jn 13, 3 – 17 + Mt 26, 21 – 39 + Lk 22, 43 – 45a + Mt 26,40 – 27,2) = z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17) = obidve z danej bohoslužby.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
3 Pia   SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK. Prikázaný sviatok.
Toto je plne aliturgický deň.
Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31b – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32a); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
Na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni: Ex 33, 11 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52,13 – 54,1.
Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).
Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
4 Sob   SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA. Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6b–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13,20 – 15,1a; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11c – 64,4c; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56.

Hymnus po 6. parémii: Ex 15, 1b – 19.
Hymnus po 15. parémii: Dan 3, 57 – 88b.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
5 NE   SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice. Dvojnásobne prikázaný sviatok.
1. hlas
Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25) = z daného dňa.
Parémie na večierni: a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
2. hlas
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Ut   UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Odporúčaný sviatok.
3. hlas
Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
8 Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice.
4. hlas
Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice.
5. hlas
Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
10 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.
6. hlas
Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
11 Sob   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice.
8. hlas
Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
12 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup.)
(1. hlas,) 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.

 
13 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie.
 
14 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.
 
15 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.
 
16 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.
 
17 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.
 
18 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.
 
19 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.)
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.

 
20 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.
 
21 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.
 
22 Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 
23 Štv polyjelejný sviatok s bdením Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

 
24 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.

 
25 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.

 
26 NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup.)
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie.

 
27 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Simeonovi.
 
28 Ut   Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.] Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4; Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.

 
29 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.

 
30 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2015 - Pascha)

(c) www.grkat.net   30.03.2015  andreios

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Veľký pôst, pôstne obdobie, Pascha, Veľká noc, veľkonočné sviatky, zmŕtvychvstanie, z mŕtvych vstanie, vzkriesenie, nedeľa vzkriesenia, nedeľa zmŕtvychvstania, veľkonočná nedeľa, Svetlý týždeň, Veľkonočný týždeň