Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2015

Kalendár na jún 2015, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kozmovi a Damiánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Kozmovi a Damiánovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
2 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke, prípadne aj 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke, prípadne aj Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.

 
3 Pia   Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie.
 
4 Sob   Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21) = svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

 
5 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Odporúčaný sviatok.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Atanázovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Atanázovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Pon   Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.
 
7 Ut   Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie.
 
8 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.
 
9 Štv   Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.

 
10 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29b – 31) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi, prípadne aj 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi, prípadne aj Mt 63. začalo (15, 29b – 31) = radové čítanie.

 
11 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
12 NE   NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.
6. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie.

 
13 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.
 
14 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita – presun z nasledujúceho dňa. Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23a. 27b–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.

 
15 Str polyjelejný sviatok s bdením Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.

 
16 Štv   Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = všetky tri svätému Pavlovi.

 
17 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. Odporúčaný sviatok. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Maríne.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 – 16) = svätému Pavlovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
18 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätých otcom.

 
19 NE   NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.)
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14 = všetky tri svätému Eliášovi.

 
20 Pon polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie.

 
21 Ut   Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie.
 
22 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.
 
23 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

 
24 Pia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii: 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi, prípadne aj 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi, prípadne aj Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.


Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

 
25 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, prípadne aj 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, prípadne aj Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.

 
26 NE   NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri svätému Panteleimónovi.

 
27 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
28 Ut   Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.
 
29 Str   Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie.
 
30 Štv   Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.
 
31 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim. Apoštol na liturgii: 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 91. začalo (22, 23 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2015)

(c) www.grkat.net   28.06.2015  andreios

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Svätí Konštantín - Cyril a Metod, cyrilo-metodský sviatok