Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2016

Kalendár na marec 2016, obsah (staršie kalendáre).

 

Materiály na obdobie Paschy a Svetlého týždňa.

1 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.
6. hlas
Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Sob   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice.
8. hlas
Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
3 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora.)
(1. hlas) 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.

 
4 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie.
 
5 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. variant: a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.

 
6 Str
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. ALEBO: Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov. Ak sa berie 1. variant:
Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. variant:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.
 
8 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.
 
9 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Eupsychios. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.
 
10 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.)
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.

 
11 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.
 
12 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.
 
13 Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.
 
14 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie.
 
15 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie.
 
16 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie.
 
17 NE   NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. (Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup.)
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie.

 
18 Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie.
 
19 Ut   Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4; Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.

 
20 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.
 
21 Štv   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie.
 
22 Pia   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.

 
23 Sob polyjelejný sviatok s bdením Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie a svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
24 NE   NEDEĽA O SAMARITÁNKE. Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 29. deň. (Svätý mučeník Sáva Stratilat.)
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.

 
25 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. Svätý apoštol a evanjelista Marek. Evanjelium na utierni: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Markovi.

Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.

 
26 Ut   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie.
 
27 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný.) [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie.
 
28 Štv   Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.] Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 20b – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie.
 
29 Pia   Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.

 
30 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2016)

(c) www.grkat.net   31.03.2016  andreios (doplnené 03.04.2016)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. kalendár, svätci, svätí, sviatky, calendar, readings, slovakia, perikopa, začalo Pascha, Veľká noc, veľkonočné sviatky, zmŕtvychvstanie, z mŕtvych vstanie, vzkriesenie, nedeľa vzkriesenia, nedeľa zmŕtvychvstania, veľkonočná nedeľa, Svetlý týždeň, Veľkonočný týždeň