Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MÁJ 2016

Kalendár na apríl 2016, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE   NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý prorok Jeremiáš.)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie.

 
2 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký. Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Atanázovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 
3 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätí mučeníci Timotej a Maura. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

 
4 Str   Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. (Svätá mučenica Pelágia.) Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3e; Iz 62,10 – 63,3b. 7–9; Zach 14, 1a. 4a. 8–11 = všetky tri Nanebovstúpeniu.

 
5 Štv veľký sviatok NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Pia   Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób. (Svätá a slávna mučenica Irena – presun z predchádzajúceho dňa.) Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jóbovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Jóbovi.
 
7 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.) Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = tri svätým otcom a tri svätému Jánovi Teológovi.

 
8 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. (Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.)
6. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom, a Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
9 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
10 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

 
11 Str
polyjelejný sviatok s bdením
polyjelejný sviatok s bdením
Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: [Založenie Konštantínopola.] Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Jn 51. začalo (15, 9 – 16) = mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
12 Štv   Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup; a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Epifaniovi a Germanovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Epifaniovi a Germanovi.
 
13 Pia   Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Svätá mučenica Glykéria.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie.
 
14 Sob   Piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Izidor.) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

 
15 NE veľký sviatok NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.
(7. hlas)
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Pon   Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha. Odporúčaný sviatok. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.
 
17 Ut ( šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia ) Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka. (Náš prepodobný otec Pachómios Veľký – presun z predchádzajúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.
 
18 Str   Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci. (Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého – presun z predchádzajúceho pondelka.) Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.
 
19 Štv   Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.
 
20 Pia   Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios. (Svätý mučeník Bazilisk – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22-23a. 27b-30; Iz 61,10b – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

 
21 Sob polyjelejný sviatok s bdením Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Konštantínovi a Helene.

Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie, a 49. začalo (Sk 26, 1 – 5. 12 – 20) = svätým Konštantínovi a Helene.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie, a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Konštantínovi a Helene.

 
22 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
8. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

 
23 Pon   Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. [Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.]
Začiatok petro-pavlovského pôstu.
Apoštol na liturgii: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
24 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. ALEBO: Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Nikitovi.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri Tretiemu nájdeniu.

 
25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Tretiemu nájdeniu, prípadne aj 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Tretiemu nájdeniu, prípadne aj Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri Slávnostnej poklone.

 
26 Štv veľký sviatok SLÁVNOSTNÁ POKLONA PREČISTÝM TAJOMSTVÁM TELA A KRVI NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone.

 
27 Pia   Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Terapont. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich – presun z predchádzajúceho dňa.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie.
 
28 Sob   Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.
 
29 NE   NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie.

 
30 Pon   Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.
 
31 Ut   Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (máj 2016)

(c) www.grkat.net   30.04.2016  andreios  (doplnené 05.05.2016)

NAJ.sk

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Máj nie je mariánsky mesiac v byzantskom obrade. Mariánsky mesiac, mesiac úcty Panny Márie ani nič podobné v gréckokaktolíckom kalendári neexistuje.