Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2016

Kalendár na jún 2016, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kozmovi a Damiánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29b – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Kozmovi a Damiánovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.

 
2 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Sobota 7. týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke, prípadne aj 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie.

 
3 NE   NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Hyacint.
6. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie.

 
4 Pon   Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21) = svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.

 
5 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Atanázovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Atanázovi, prípadne aj 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Atanázovi, prípadne aj Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie.
 
7 Štv   Štvrtok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie.
 
8 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.
 
9 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.

 
10 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.]
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie, Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi.

 
11 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia; odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
12 Ut   Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie.
 
13 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.
 
14 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita – presun z nasledujúceho dňa. Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23a. 27b–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.

 
15 Pia polyjelejný sviatok s bdením Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.

 
16 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci. Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21; Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = prvé tri svätým otcom, ďalšie tri svätému Pavlovi.

 
17 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Svätá veľkomučenica Marína.) Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup.
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom, a 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 – 16) = svätému Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

 
18 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.
 
19 Ut   Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14 = všetky tri svätému Eliášovi.

 
20 Str polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi; ak sa neslávi s bdením, prípadne aj Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie.

 
21 Štv   Štvrtok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie.
 
22 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 91. začalo (22, 23 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.
 
23 Sob   Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci. Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24b – 18,4) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.

 
24 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
1. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, a 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3(4)b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.

 
25 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, prípadne aj 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, prípadne aj Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie.

 
26 Ut   Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15(16) – 6,3(4)b = všetky tri svätému Panteleimónovi.

 
27 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
28 Štv   Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie.
 
29 Pia   Piatok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie.
 
30 Sob   Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci. Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie.
 
31 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža; svätý a spravodlivý Eudokim.
2. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.

 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2016)

(c) www.grkat.net   30.06.2016  andreios (doplnené 07.07.2016

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. kalendár, svätci, svätí, sviatky, calendar, readings, slovakia, perikopa, začalo