Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

DECEMBER 2016

Kalendár na november 2016, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv   Štvrtok 29. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Nahum. (17. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie.

(Ak sa však modlíme pôstnym spôsobom, svätá liturgia sa neslávi, apoštol a evanjelium čítame na obednici.)

 
2 Pia   Piatok 29. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Habakuk. (18. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude sláviť s bdením, tak aj 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Lk 101. začalo (20, 19 – 26) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude sláviť s bdením, tak aj Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.

(Ak sa však modlíme pôstnym spôsobom, svätá liturgia sa neslávi, apoštol a evanjelium čítame na obednici.)

 
3 Sob   Sobota 29. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Sofoniáš. (19. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.
 
4 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 29. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá veľkomučenica Barbora; náš prepodobný otec Ján Damaský. (20. deň filipovky)
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa brala Nedeľa Krista Kráľa:
Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie z 26. nedele, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z 29. nedele, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Ak sa nebrala Nedeľa Krista Kráľa:
Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = radové čítanie z 28. nedele, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Barbore.
Evanjelium na liturgii: Lk 85. začalo (17, 12 – 19) = radové čítanie z 29. nedele, prípadne aj Mk 21. začalo (5, 24b – 34) = svätej Barbore.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Sávovi.
 
5 Pon polyjelejný sviatok s bdením Pondelok 30. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený. (21. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Sávovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Sávovi; ak sa však neslávi s bdením, prípadne aj 308. začalo (Hebr 3, 5-11. 17-19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Sávovi; ak sa však neslávi s bdením, prípadne aj Lk 102. začalo (20, 27 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 –15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 
6 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. (22. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, aj 310. začalo (Hebr 4, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi; ak sa neslávi s bdením, aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = radové čítanie.
Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
7 Str   Streda 30. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup. (23. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 312. začalo (Hebr 5,11 – 6,8) = radové čítanie; ak sa však zajtrajší sviatok bude sláviť s bdením, tak aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 104. začalo (21, 5-7. 10-11. 20-24) = radové čítanie; ak sa však zajtrajší sviatok bude sláviť s bdením, tak aj Lk 107. začalo (21, 28b – 33) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 3, 1 – 15; Est 7, 1 – 10; Jdt 13, 4 – 20 = všetky tri zo sviatku Počatia.

 
8 Štv polyjelejný sviatok s bdením Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou. Prikázaný sviatok. (24. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Počatia.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, tak aj 315. začalo (Hebr 7, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = zo sviatku Počatia; ak sa neslávi s bdením, tak aj Lk 107. začalo (21, 28b – 33) = radové čítanie.
 
9 Pia   Piatok 30. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Patapios. (25. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 317. začalo (Hebr 7, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 108. začalo (21,37 – 22,8) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota 30. (29.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf. (Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik – presun z nasledujúcej nedele.) (26. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 220. začalo od polovice (Ef 2, 11 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
11 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV. (27. deň filipovky)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 257. začalo (Kol 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 76. začalo (14, 16 – 24) = radové čítanie.

 
12 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup. (28. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Spiridonovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Spiridonovi.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri mučeníkom.
 
13 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Utorok 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. [Svätá mučenica Lucia Panna.] (29. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom, a 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom, a Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie.
 
14 Str   Streda 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. (30. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie.
 
15 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Štvrtok 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý hieromučeník Eleuterios. Náš prepodobný otec Pavol z Latry. ALEBO: Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup.
(31. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Štefanovi Vyznávačovi.
 
16 Pia   Piatok 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Aggeus. (32. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie.
 
17 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 31. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. (Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci – presun z nasledujúcej nedele.)
(33. deň filipovky)
Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12, 2a) = svätému Danielovi a trom mládencom.
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = svätému Danielovi a trom mládencom.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 - 20; Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.
 
18 NE   NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV. (34. deň filipovky)
6. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 328. začalo (Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 1. začalo (1, 1 – 25) = svätým otcom.
 
19 Pon   Pondelok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Bonifác. (35. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie.
 
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. (36. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi.
 
21 Str   Streda 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá mučenica Juliána. (37. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie.
 
22 Štv   Štvrtok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Svätá veľkomučenica Anastázia. (38. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Anastázii.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Anastázii.
 
23 Pia   Piatok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista. Desiati svätí mučeníci z Kréty. (39. deň filipovky)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mich 5, 2 – 4,
na 3. hodinke: Bar 3,36 – 4,4,
na 6. hodinke: Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10,
na 9. hodinke: Iz 9, 6 – 7.

Apoštol na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12),
na 3. hodinke: 208. začalo (Gal 3, 23 – 29),
na 6. hodinke: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3),
na 9. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).

Evanjelium na kráľovských hodinkách = všetko z daného dňa:
na 1. hodinke: Mt 2. začalo (1, 18 – 25),
na 3. hodinke: Lk 5. začalo (2, 1 – 20),
na 6. hodinke: Mt 3. začalo (2, 1 – 12),
na 9. hodinke: Mt 4. začalo (2, 13 – 23).
Doplňujúce texty - kliknite sem!
24 Sob   Sobota pred Kristovým narodením. Predsviatok a predvečer Narodenia Ježiša Krista. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. (posledný deň filipovky) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = zo soboty pred Narodením.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Lk 72. začalo (13, 18 – 29) = zo soboty pred Narodením.

Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Nm 24, 2–3. 5–9. 17–18; Mich 4, 6–7. 5, 2–4; Iz 11, 1 – 10; Bar 3,36 – 4,4; Dan 2, 31–36. 44–45; Iz 9, 6 – 7; Iz 7, 10–16. 8, 1–4. 8d–10 = všetky k sviatku Narodenia.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 86, 1b – 4a. 4b – 5. 6 – 7
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 2. 3 – 4a. 4b – 5

Apoštol na večierni: 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = k sviatku Narodenia.
Evanjelium na večierni: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = k sviatku Narodenia.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
25 NE veľký sviatok NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mt 2. začalo (1, 18 – 25) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Apoštol na liturgii: 209. začalo (Gal 4, 4 – 7) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Evanjelium na liturgii: Mt 3. začalo (2, 1 – 12) = zo sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
26 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke. Prikázaný sviatok. Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata (presun z nasledujúcej nedele). Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zhromaždenia, a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = z nedele po Narodení.
Evanjelium na liturgii: Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = zo sviatku Zhromaždenia i z nedele po Narodení.
 
27 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Utorok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan; náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov. (Pamiatka svätého hieromučeníka Eutymia, sardského biskupa – presun z 26. decembra.) Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47-60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
28 Str   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Streda 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 3 – 9) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým mučeníkom.
 
29 Štv   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Štvrtok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista. Náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov stáleho bdenia. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = svätým deťom.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 4. začalo (2, 13 – 23) = svätým deťom.
 
30 Pia   Posviatok Narodenia Ježiša Krista. Piatok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska – pamiatka preložená z nasledujúceho dňa. (Prepodobný Zótik, presbyter a opatrovateľ sirôt.) Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.
 
31 Sob   Sobota po Kristovom narodení. Sobota pred Osvietením. Odovzdanie sviatku Narodenia Ježiša Krista. Apoštol na liturgii: 288. začalo (1 Tim 6, 11b – 16) = zo soboty po Narodení, a 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo Soboty pred Osvietením.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo od polovice (12, 15b – 21) = zo soboty po Narodení, a Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo Soboty pred Osvietením.

Parémie na večierni: Gn 17, 1-2. 4-8. 3. 9-12. 14; Prís 8, 22 – 30; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12 = prvá Obrezaniu a ďalšie dve svätému Bazilovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (december 2016)

(c) www.grkat.net   30.11.2016  andreios  (doplnené 05.12.2016)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, Prvý a druhý sviatok vianočný, koleda, vianočné sviatky u gréckokatolíkov.