Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MAREC 2017

Kalendár na február 2017, obsah (staršie kalendáre).

 

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu.

1 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
2 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = obidve z daného dňa.
 
4 Sob   Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
5 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Konón.)
1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

 
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
6 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = z daného dňa.
 
7 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší. (Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés – presun z 8. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.
 
8 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. (Svätý mučeník Eupsychios – presun z 9. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a; Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = dve zo dňa, tri sebastejským mučeníkom.
 
9 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci – presun z 10. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: 331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.
Evanjelium na LVPD: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.
 
10 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. (Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama – presun z 11. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.
 
11 Sob   Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
12 NE   NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.
2. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.
 
13 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8, 13 – 9, 6(7) = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.
 
14 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. (Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup – presun z 12. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.
 
15 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci. (Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci – presun z 13. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.

 
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18 = obidve z daného dňa.
 
16 Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. (Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež – presun zo 14. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
 
 
17 Pia   Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek. (Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios – presun zo 14. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 8, 4 – 21a; Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.
 
18 Sob   Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.
 
19 NE   NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. (Svätí mučeníci Chryzant a Dária.)
3. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.
 
20 Pon   Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 8,21b – 9,7; Prís 11,19 – 12,6 = z daného dňa.
 
21 Ut   Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. (Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim – presun z 15. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.
 
22 Str   Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. (Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 9,18 – 10,1; Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.
 
23 Štv   Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. (Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia – presun zo 16. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 10,32 – 11,9; Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.
 
24 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke. [Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.] (Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup – presun zo 17. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; Ex 3, 2 – 8; Prís 8, 22 – 30; Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11= dve zo dňa, päť Zvestovaniu.
 
25 Sob veľký sviatok Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
26 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 28. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
4. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = archanjelovi Gabrielovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = archanjelovi Gabrielovi.
 
27 Pon   Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 13, 12 – 18; Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.
 
28 Ut   Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. (Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu – presun z 18. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.
 
29 Str   Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z nasledujúceho dňa.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.
 
30 Štv   Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 18, 20 – 33; Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
31 Pia   Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. (Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry – presun z 19. apríla.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (marec 2017)

(c) www.grkat.net   01.03.2017  andreios

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.