Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2019

Kalendár na december 2018, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut veľký sviatok OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Bazilovi Veľkému.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Bazilovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania, Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Bazilovi Veľkému.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.
 
3 Štv   Štvrtok 33. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.
 
4 Pia   Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).
Doplňujúce texty - kliknite sem!
5 Sob   Sobota pred Osvietením. Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. Apoštol na liturgii: 284. začalo (1 Tim 3,14 – 4,5) = zo soboty pred Osvietením.
Evanjelium na liturgii: Mt 5. začalo (3, 1 – 11) = zo soboty pred Osvietením.

Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a; Ex 15,22 – 16,1a; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11a; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 66, 2 – 8.
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 5.

Apoštol na večierni: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na večierni: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).
Doplňujúce texty - kliknite sem!
6 NE veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
7 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie, a 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie, a Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
8 Ut   Utorok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.
 
9 Str   Streda 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.
 
10 Štv   Štvrtok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.
 
11 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Piatok 34. týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi, a 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.
 
12 Sob   Sobota po Osvietení. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo soboty po Osvietení.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo soboty po Osvietení.
 
13 NE   NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presun z nasledujúceho dňa.
1. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
 
14 Pon   Pondelok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] Apoštol na liturgii: 319. začalo (Hebr 8, 7 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 33. začalo (8, 11 – 21) = radové čítanie.
 
15 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Apoštol na liturgii: 321. začalo (Hebr 9, 8-10. 15-23) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 34. začalo (8, 22 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.
 
16 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 323. začalo (Hebr 10, 1 – 18) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Anton Veľký slávi s bdením, tak aj 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi;
Evanjelium na liturgii: Mk 36. začalo (8, 30 – 34) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa svätý Anton Veľký slávi s bdením, tak aj Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.
 
17 Štv polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Štvrtok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 326. začalo (Hebr 10,35 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Mk 39. začalo (9, 10 – 16) = radové čítanie.
 
18 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Apoštol na liturgii: 327. začalo (Hebr 11, 8. 11-16) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
 
19 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Apoštol na liturgii: 228. začalo (Ef 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 74. začalo (14, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.
 
20 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 35. (30.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.
2. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému.
Evanjelium na liturgii: Lk 91. začalo (18, 18 – 27) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému.
 
21 Pon   Pondelok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
 
22 Ut   Utorok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský. Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
 
23 Str   Streda 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
 
24 Štv   Štvrtok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.
 
25 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Piatok 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi, a 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi, a Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie.
 
26 Sob   Sobota 36. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 249. začalo od polovice (Kol 1, 2b – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]
 
27 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 36. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.
3. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
28 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
 
29 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. Apoštol na liturgii: 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa traja svätitelia slávia s bdením, tak aj 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa traja svätitelia slávia s bdením, tak aj Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mk 41. začalo (9, 33 – 41) = svätému Ignácovi Bohonositeľovi.

Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.
 
30 Str polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Streda 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.
 
31 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2019)

(c) www.grkat.net   29.12.2018  andreios   (doplnené 09.01.2019)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový občiansky a civilný rok