Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2019

Kalendár na január 2019, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 37. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.

 
2 Sob veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O ZACHEJOVI. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
 
4 Pon   Pondelok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie.
 
5 Ut   Utorok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.
 
6 Str   Streda 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup. [Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup, a spoločníci.] Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie.
 
7 Štv   Štvrtok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie.
 
8 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.
 
9 Sob   Sobota 38. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.
 
10 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. (Svätý mučeník Charalampés.)
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
 
11 Pon   Pondelok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.
 
12 Ut   Utorok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie.
 
13 Str   Streda 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Martinián. Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.
 
14 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Štvrtok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) alebo 213. začalo (Gal 5, 22 – 6, 2) = svätému Cyrilovi, a 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, a Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Pia   Piatok 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.
 
16 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 39. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. (Svätý veľkomučeník Teodor Tirón – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie.
 
17 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie.
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.
 
18 Pon   Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie.
 
19 Ut   Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Archippos. Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.
 
20 Str   Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie.
 
21 Štv   Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie.
 
22 Pia   Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.
 
23 Sob   Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. (Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.) Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
7. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
25 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.
 
26 Ut   Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie.
 
27 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
28 Štv   Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2019)

(c) www.grkat.net   31.01.2019  andreios (doplnené 03.02.2019)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. kalendár, svätci, svätí, sviatky, calendar, readings, slovakia, perikopa, začalo