Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

AUGUST 2019

Kalendár na júl 2019, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar. Začiatok uspenského pôstu. Apoštol na svätení vody: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
Evanjelium na svätení vody: Jn 14. začalo (5, 1 – 4).

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = svätému krížu, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11, 33 – 12,2a) = svätým mučeníkom.

Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = svätému krížu, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11,1) = svätým mučeníkom.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 17. začalo (Sk 6,8 – 7, 5a. 47–60) = svätému Štefanovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = svätému Štefanovi.
 
3 Sob   Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie.
 
4 NE   NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Siedmi svätí mladíci z Efezu. [Svätá prepodobná mučenica Eudokia.] (Obdobie uspenského pôstu.)
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie.
 
5 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Eusignios. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie z tohto dňa, a 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 24, 12 – 18; Ex 33, 11 – 23. 34, 4b. 5 – 6. 8a; 1 Kr 19, 3b – 4a. 5 – 9a. 11 – 13a. 15a. 16b = všetky tri Premeneniu.
 
6 Ut veľký sviatok SVÄTÉ PREMENENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Lk 45. začalo (9, 28b – 36) = Premeneniu.

Apoštol na liturgii: 65. začalo (2 Pt 1, 10 – 19) = Premeneniu.
Evanjelium na liturgii: Mt 70. začalo (17, 1 – 9) = Premeneniu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Str   Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prepodobný mučeník Domécius. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Doméciovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Doméciovi.
 
8 Štv   Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Sk 1, 15 – 26; 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16 = všetky tri svätému Matejovi.
 
9 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý apoštol Matej. Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. (Obdobie uspenského pôstu.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matejovi.

Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = svätému Matejovi, a 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = svätému Matejovi, a Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.
 
11 NE   NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Euplos. (Obdobie uspenského pôstu.)
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.
 
12 Pon   Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätí mučeníci Fótios a Anikét. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač – presun z nasledujúceho dňa. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie.
 
13 Ut   Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Premenenia nášho Pána Ježiša Krista. (Obdobie uspenského pôstu.) Apoštol na liturgii: 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.
 
14 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. ALEBO: Predsviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena. Streda 10. týždňa po Päťdesiatnici.
(Posledný deň uspenského pôstu.)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Teodózovi, a 165. začalo (1 Kor 16, 4 – 12) = radové čítanie z tohto dňa, a 167. začalo (2 Kor 1, 1 – 7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, a Mt 86. začalo (21, 28b – 32) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 88. začalo (21, 43 – 46) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
15 Štv veľký sviatok ZOSNUTIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Prenesenie Rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do Konštantínopola. Piatok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. (Svätý mučeník Diomédes.) Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) alebo 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = svätému plátnu, a 169. začalo (2 Kor 1, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo od polovice (9, 51–56; 10, 22–24) = svätému plátnu, a Mt 91. začalo (22, 23 – 33) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
17 Sob   Sobota 10. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Myrón. Apoštol na liturgii: 119. začalo (Rim 15, 30 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 73. začalo (17,24b – 18,4) = radové čítanie.
 
18 NE   NEDEĽA 10. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätí mučeníci Flórus a Laurus.
1. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Flórovi a Laurovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 72. začalo (17, 14b – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätým Flórovi a Laurovi.
 
19 Pon   Pondelok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Apoštol na liturgii: 171. začalo (2 Kor 2, 3c – 15a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Andrejovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 94. začalo (23, 13 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Andrejovi.
 
20 Ut   Utorok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Samuel. Apoštol na liturgii: 172. začalo (2 Kor 2,14 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 95. začalo (23, 23 – 28) = radové čítanie.
 
21 Str   Streda 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Bassa. Apoštol na liturgii: 173. začalo (2 Kor 3, 4 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = radové čítanie.
 
22 Štv   Štvrtok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Agatonik a spoločníci. Svätý mučeník Lupus – presun z nasledujúceho dňa. [Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup – presun z nasledujúceho dňa.] Apoštol na liturgii: 175. začalo (2 Kor 4, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 99. začalo (24, 13 – 28) = radové čítanie.
 
23 Pia   Piatok 11. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 177. začalo (2 Kor 4, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 100. začalo (24, 27–33. 42–51) = radové čítanie.
 
24 Sob   Sobota 11. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eutychés. Apoštol na liturgii: 123. začalo (1 Kor 1, 3 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 78. začalo (19, 3 – 12) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri blaženému Metodovi.
 
25 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
NEDEĽA 11. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja; svätý apoštol Títus. ALEBO: Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen.
2. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie, prípadne aj 300. začalo (Tít 1, 1–4; 2,15 – 3,3. 12 – 13. 15) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým apoštolom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = radové čítanie, a 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = blaženému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 77. začalo (18, 23 – 35) = radové čítanie, a Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = blaženému Metodovi.
 
26 Pon   Pondelok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Adrián a Natália. Apoštol na liturgii: 179. začalo (2 Kor 5, 10 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 2. začalo (1, 9 – 15) = radové čítanie.
 
27 Ut   Utorok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Pimen. Apoštol na liturgii: 180. začalo (2 Kor 5, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Pimenovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 3. začalo (1, 16 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Pimenovi.
 
28 Str   Streda 12. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup. [Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky presbyter. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú vo vzdialených jaskyniach.] Apoštol na liturgii: 182. začalo (2 Kor 6, 11 – 16b) = radové čítanie z tohto dňa, a 183. začalo (2 Kor 7, 1b – 10a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 4. začalo (1, 23 – 28) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 5. začalo (1, 29 – 35) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Iz 40, 1–3. 9a–e. 41, 17d–18. 45, 8a–d. 48, 20b–21b. 54,1; Mal 3, 1– 3a. 5–7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4–6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b– 20. 5, 1–7 = všetky tri Jánovi Predchodcovi.
 
29 Štv veľký sviatok SŤATIE ÚCTYHODNEJ HLAVY ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Evanjelium na utierni: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a) = Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 24. začalo (6, 14 – 30) = Jánovi Predchodcovi.

 
30 Pia   Piatok 12. týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia. Apoštol na liturgii: 184. začalo (2 Kor 7, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 9. začalo (2, 18 – 22) = radové čítanie.
 
31 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota 12. týždňa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Posledný deň cirkevného roka. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 82. začalo (20, 29 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38-42; 11, 27-28) = Bohorodičke.

Parémie na večierni: Iz 61, 1 – 9; Lv 26, 3–12. 14–17. 19–20. 22. 33b. 28; Múd 4, 7 – 15 = prvé dve k začiatku indiktu, tretia prepodobnému.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (august 2019)

(c) www.grkat.net   29.07.2019  andreios  (doplnené 08.08.2019)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo.