Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2019

Kalendár na august 2019, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 12. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. (Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna.)
3. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = začiatku indiktu, a 158. začalo (1 Kor 15, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.

Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = začiatku indiktu, Mt 79. začalo (19, 16 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.
 
2 Pon   Pondelok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 186. začalo (2 Kor 8, 7 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 11. začalo (3, 6b – 12) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
 
3 Ut   Utorok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 187. začalo (2 Kor 8,16 – 9,5) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
 
4 Str   Streda 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Apoštol na liturgii: 189. začalo (2 Kor 9,12 – 10,7) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 13. začalo (3, 20 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.
 
5 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 190. začalo (2 Kor 10, 7b – 18) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 14. začalo (3, 28 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
 
6 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.
 
7 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota pred Povýšením. Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Sózontovi.

Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 90. začalo (22, 15 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Sózontovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
8 NE veľký sviatok NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, a 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.

Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10 Ut   Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34) = radové čítanie.
 
11 Str   Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos – presun z nasledujúceho dňa. Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 
12 Štv   Štvrtok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 198. začalo (Gal 1, 1-10; 1,20 – 2,5) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
13 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie z tohto dňa, a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24; 5,35 – 6,1) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, a Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.
 
14 Sob veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, a 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.
 
16 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17 Ut   Utorok 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie.
 
18 Str   Streda 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie.
 
19 Štv   Štvrtok 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = radové čítanie.
 
20 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Piatok 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.
 
21 Sob   Sobota po Povýšení. Sobota 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 162. začalo (1 Kor 15, 39 – 45) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Lk 15. začalo (4, 31 – 36) = radové čítanie.
 
22 NE   NEDEĽA 15. (18.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)
6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Fókovi.
 
23 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie, a 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 16. začalo (4, 37 – 44) = radové čítanie, a Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi.
 
24 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.
 
25 Str   Streda 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky svätému Jánovi Teológovi.
 
26 Štv polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Štvrtok 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27; 21, 24–25) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie.
 
27 Pia   Piatok 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Charitónovi.
 
28 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Sobota 16. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Charitónovi, a 164. začalo (1 Kor 15,58b – 16,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Charitónovi, Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie.
 
29 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 16. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník.
7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Kyriakovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Kyriakovi.
 
30 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 17. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie, prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2019)

.(c) www.grkat.net   31.08.2019  andreios    (doplnené 06.09.2019)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Nový rok, začiatok cirkevného a liturgického roka