Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2019

Kalendár na október 2019, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 21. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián.

 
Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
 
2 Sob   Sobota 21. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.
 
3 NE   NEDEĽA 21. (24.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo.
4. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
4 Pon   Pondelok 22. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.
 
5 Ut   Utorok 22. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie.
 
6 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 22. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
 
7 Štv   Štvrtok 22. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.

Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.
 
8 Pia polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam; ak sa nekonalo bdenie, tak aj 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Sob   Sobota 22. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie.
 
10 NE   NEDEĽA 22. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci.
5. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie.
 
11 Pon   Pondelok 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = mučeníkom, a Mt 10. začalo (4,25 – 5, 12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť:
Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b – 20. 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.
 
12 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Utorok 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]
 
13 Str polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa nekonalo bdenie, tak aj 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
14 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Filip. Štvrtok 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi, a 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi, a Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie.
 
15 Pia   Piatok 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky – štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Toto je plne aliturgický deň.
Apoštol na obednici: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na obednici: Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Sobota 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. (3. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matúšovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi, a 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi, Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie.
 
17 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 23. (26.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky)
6. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
 
18 Pon   Pondelok 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie.
 
19 Ut   Utorok 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky)
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie.
 
20 Str   Streda 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie z tohto dňa, a 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie z tohto dňa, a Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni: Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

 
21 Štv veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
22 Pia   Piatok 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie, prípadne aj 302. začalo od polovice (Flm 1, 1 – 25) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
23 Sob   Sobota 24. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 6, 1 – 7; Jer 33, 12 – 18; Dan 7, 1a. 9 – 15 = všetky tri k Nedeli Krista Kráľa.
 
24 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia BUĎ: NEDEĽA 24. (27.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) ALEBO: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. (Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr.)
(7. hlas, 2. utierňové evanjelium)
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 95. začalo – výsek (19, 12 – 15a. 27 – 28) = z Nedele Krista Kráľa.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = z Nedele Krista Kráľa.
Evanjelium na liturgii: Jn 59. začalo – výsek (18, 33 – 37) = z Nedele Krista Kráľa.
 
25 Pon   Pondelok 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.
 
26 Ut
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Utorok 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. Utorok 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. (12. deň filipovky)
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, a 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.
 
27 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium liturgii: Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
 
28 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 300. začalo od polovice (Tít 1,5 – 2,1) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 100. začalo (20, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.
 
29 Pia   Piatok 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. [Svätý mučeník Filumen.] (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky)
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 301. začalo (Tít 1,15 – 2,10) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Lk 101. začalo (20, 19 – 26) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.
 
30 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. Sobota 25. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a 218. začalo (Ef 1, 16 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2019)

(c) www.grkat.net   31.10.2019  andreios  (doplnené 25.11.2019)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. kalendár, svätci, svätí, sviatky, calendar, readings, slovakia, perikopa, začalo