Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

MÁJ 2020

Kalendár na apríl 2020, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Pia   Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý prorok Jeremiáš. Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie, prípadne aj 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25) = svätému Jeremiášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Jeremiášovi.
 
2 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Atanázovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.
 
3 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: (Svätí mučeníci Timotej a Maura.) ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.
 
4 Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Svätá mučenica Pelágia. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie.
 
5 Ut   Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätá a slávna mučenica Irena. Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4; Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.
 
6 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.) Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.
 
7 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. (Svätý mučeník Akakios.) Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = ctihodnému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = ctihodnému krížu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.
 
8 Pia polyjelejný sviatok s bdením Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Mikulášovi.
 
9 Sob
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. A BUĎ: Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor. ALEBO: Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Mikulášovi.

Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.
Ikona svätého Mikuláša - kliknite sem!
10 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA O SAMARITÁNKE – 29. deň Päťdesiatnice. Posviatok Polovice Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec.
4. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.
 
11 Pon
polyjelejný sviatok s bdením
polyjelejný sviatok s bdením
Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň. A BUĎ: [Založenie Konštantínopola.] Svätý hieromučeník Mókios. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie, prípadne aj Jn 51. začalo (15, 9 – 16) = mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
12 Ut   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Epifaniovi a Germanovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Epifaniovi a Germanovi.
 
13 Str   Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätá mučenica Glykéria.) Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie.
 
14 Štv   Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Izidor. Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 20b – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie.
 
15 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. A BUĎ: Náš prepodobný otec Pachómios Veľký. ALEBO: Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie, prípadne aj 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Pachómiovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = svätému Pachómiovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Izaiášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Izaiášovi.
 
16 Sob   Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie.
 
17 NE   NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.)
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie.
 
18 Pon   Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci. Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie.
 
19 Ut   Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci. Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie.
 
20 Str   Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Tallelaios.) Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 2, 2 – 3e; Iz 62,10 – 63,3b. 7–9; Zach 14, 1a. 4a. 8–11; 1 Kr 8, 22-23a. 27b-30; Iz 61,10b – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = prvé tri Nanebovstúpeniu, ďalšie tri svätým Konštantínovi a Helene.
 
21 Štv veľký sviatok
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena. Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu; a 49. začalo (Sk 26, 1 – 5. 12 – 20) = svätým Konštantínovi a Helene.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu; a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Konštantínovi a Helene.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
22 Pia   Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Bazilisk. Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie.
 
23 Sob   Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. [Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.] Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.
 
24 NE
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (A BUĎ: Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. ALEBO: Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.)
6. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri Tretiemu nájdeniu.
 
25 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Tretiemu nájdeniu.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Tretiemu nájdeniu.
 
26 Ut   Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.
 
27 Str   Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont. Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie.
 
28 Štv   Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie.
 
29 Pia   Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie.
 
30 Sob   Piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora.) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.
 
31 NE veľký sviatok NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.
(7. hlas)
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

 

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (máj 2020)

(c) www.grkat.net   30.04.2020 andreios   (doplnené 03.05.2020)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. kalendár, svätci, svätí, sviatky, calendar, readings, slovakia, perikopa, začalo