Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2020

Kalendár na september 2020, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv
veľký sviatok
veľký sviatok
BUĎ: Štvrtok 18 (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17) = svätému Cypriánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cypriánovi.
 
3 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 18. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 164. začalo (1 Kor 15,58b – 16,3) = radové čítanie, prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34) = svätému Dionýzovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = svätému Dionýzovi.
 
4 NE   NEDEĽA 18. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup.
1. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie.
 
5 Pon   Pondelok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1-7. 17-25 = všetky tri svätému Tomášovi.
 
6 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Utorok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Tomášovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Tomášovi, a 242. začalo (Flp 2, 16b – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = svätému Tomášovi, a Lk 27. začalo (6, 37 – 45) = radové čítanie.
 
7 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
 
8 Štv   Štvrtok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Pelágia. Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Jakubovi Alfejovmu.
 
9 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Jakub Alfejov. Piatok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Jakubovi, a 245. začalo (Flp 3, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Jakubovi, a Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie.
 
10 Sob   Sobota 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.
 
11 NE   NEDEĽA 19. (20.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. (Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup.)
2. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.
 
12 Pon   Pondelok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 248. začalo (Flp 4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
13 Ut   Utorok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2a. 7–11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = radové čítanie.
 
14 Str
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Streda 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Trnovská. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Paraskeve.
 
15 Štv   Štvrtok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 252. začalo (Kol 1, 24 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 41. začalo (9, 7 – 11) = radové čítanie.
 
16 Pia   Piatok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Longínovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54) = svätému Longínovi.
 
17 Sob   Sobota 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Lukášovi.
 
18 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 20. (21.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš.
3. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = radové čítanie, a 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18) = svätému Lukášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) = radové čítanie, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Lukášovi.
 
19 Pon
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Pondelok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jánovi Rilskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobnému Jánovi Rilskému.
 
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Artemiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Artemiovi.
 
21 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Apoštol na liturgii: 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1) = radové čítanie, prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = svätému Hilariónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 47. začalo (9, 44 – 50) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Hilariónovi.
 
22 Štv   Štvrtok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu. Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Aberkiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Aberkiovi.
 
23 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18) = radové čítanie, a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Jakubovi.
 
24 Sob   Sobota 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10a) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie z pondelka; prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Aretovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie z pondelka; prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11, 1) = svätému Aretovi a spoločníkom.
 
25 NE
 
NEDEĽA 21. (22.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios.
4. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = svätým Marciánovi a Martyriovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2b – 12; Múd 4, 7 – 15 = zemetraseniu a svätému Demeterovi.
 
26 Pon polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Demeterovi.

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) = zemetraseniu, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = zemetraseniu, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie.
 
27 Ut   Utorok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Nestorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 55. začalo (11, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Nestorovi.
 
28 Str
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Streda 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Paraskeve.
 
29 Štv
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Štvrtok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. BUĎ: Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu. Ak sa berie 1.možnosť:
Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
 
30 Pia   Piatok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Jób 2, 1-10; Múd 5, 1-13; Sir 2, 6-13 = všetky tri hieromučeníkovi Teodorovi.
 
31 Sob
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Sobota 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. ALEBO: Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = blaženému Teodorovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2020)

(c) www.grkat.net   06.10.2020  andreios (doplnené 12.10.2020)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo.