Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

APRÍL 2021

Kalendár na marec 2021, obsah (všetky kalendáre).

 

Materiály na Veľký týždeň a Paschu.

1 Štv   SVÄTÝ A VEĽKÝ ŠTVRTOK. Evanjelium na utierni: Lk 108. začalo od polovice (22, 1 – 39) = z daného dňa.

Parémia na 1. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15 = z daného dňa.

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1–23. 42, 1–5; Iz 50, 4 – 11 = z daného dňa.
Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = z daného dňa.
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 107. začalo (26, 1b – 20 + Jn 13, 3 – 17 + Mt 26, 21 – 39 + Lk 22, 43 – 45a + Mt 26,40 – 27,2) = z daného dňa.

Evanjelium na umývaní nôh: Jn 44. začalo (13, 1 – 11); Jn 45. začalo (13, 12 – 17) = obidve z danej bohoslužby.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pia   SVÄTÝ A VEĽKÝ PIATOK. Prikázaný sviatok. Evanjeliá na utierni svätých strastí: Jn 46. začalo (13,31b – 18,1); Jn 58. začalo (18, 1 – 28); Mt 109. začalo (26, 57 – 75); Jn 59. začalo (18,28 – 19,16); Mt 111. začalo (27, 3 – 32); Mk 67. začalo (15, 16 – 32a); Mt 113. začalo (27, 33 – 54); Lk 111. začalo (23, 32 – 49); Jn 61. začalo (19, 25 – 37); Mk 69. začalo (15, 43 – 47); Jn 62. začalo (19, 38 – 42); Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Zach 11, 10 – 13.
na 3. hodinke: Iz 50, 4 – 11.
na 6. hodinke: Iz 52,13 – 54,1.
na 9. hodinke: Jer 11,18 – 12,5a. 9c–11a. 14–15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 215. začalo od polovice (Gal 6, 14 – 18).
na 3. hodinke: 88. začalo od polovice (Rim 5, 6 – 11).
na 6. hodinke: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18).
na 9. hodinke: 324. začalo (Hebr 10, 19 – 31).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 110. začalo (27, 1 – 56).
na 3. hodinke: Mk 67. začalo (15, 16 – 41).
na 6. hodinke: Lk 111. začalo (23, 32 – 49).
na 9. hodinke: Jn 59. začalo (18,28 – 19,37).

Parémie na večierni:  Ex 33, 11 – 23;   Jób 42, 12 – 17;   Iz 52,13 – 54,1.
Apoštol na večierni: 125. začalo (1 Kor 1,18 – 2,2).
Evanjelium na večierni: Mt 110. začalo (27, 1b – 38 + Lk 23, 39 – 43 + Mt 27, 39 – 54 + Jn 19, 31 – 37 + Mt 27, 55 – 61).

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
3 Sob   SVÄTÁ A VEĽKÁ SOBOTA. Parémia na jeruzalemskej utierni: Ez 37, 1 – 14.
Apoštol na jeruzalemskej utierni: 133. začalo (1 Kor 5, 6b–8 + Gal 3, 13–14).
Evanjelium na jeruzalemskej utierni: Mt 114. začalo (27, 62 – 66).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1,1 – 4,11; Joz 5, 10 – 16; Ex 13,20 – 15,1a; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61,10 – 62,5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63,11c – 64,4c; Jer 31, 31 – 34; Dan 3, 1–56.

Hymnus po 6. parémii: Ex 15, 1b – 19.
Hymnus po 15. parémii: Dan 3, 57 – 88b.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Mt 115. začalo (28, 1 – 20).

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
4 NE   SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY – začiatok Päťdesiatnice. Dvojnásobne prikázaný sviatok.
1. hlas
Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 1. začalo (1, 1 – 17) = radové čítanie.

Evanjelium na večierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 25) = z daného dňa.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
5 Pon   PONDELOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 2. deň Päťdesiatnice. Prikázaný sviatok.
2. hlas
Apoštol na liturgii: 2. začalo (Sk 1, 12–17. 21–26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 2. začalo (1, 18 – 28) = radové čítanie.

Parémie na večierni: a) Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; b) Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; c) Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Metodovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) UTOROK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 3. deň Päťdesiatnice. Odporúčaný sviatok. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.
3. hlas
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.

Apoštol na liturgii: 4. začalo (Sk 2, 14 – 21) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové čítanie, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
7 Str   STREDA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 4. deň Päťdesiatnice.
4. hlas
Apoštol na liturgii: 5. začalo (Sk 2, 22 – 36) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
8 Štv   ŠTVRTOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 5. deň Päťdesiatnice.
5. hlas
Apoštol na liturgii: 6. začalo (Sk 2, 38 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 8. začalo (3, 1 – 15) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Pia   PIATOK SVETLÉHO TÝŽDŇA – 6. deň Päťdesiatnice.
6. hlas
Apoštol na liturgii: 7. začalo (Sk 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 7. začalo (2, 12 – 22) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
10 Sob   SOBOTA SVETLÉHO TÝŽDŇA – 7. deň Päťdesiatnice.
8. hlas
Apoštol na liturgii: 8. začalo (Sk 3, 11 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 11. začalo (3, 22 – 33) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
11 NE   NEDEĽA SVÄTÉHO APOŠTOLA TOMÁŠA, teda NEDEĽA ANTIPASCHY – 8. deň Päťdesiatnice. (Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama.)
(1. hlas,) 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 14. začalo (Sk 5, 12 – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové čítanie.
 
12 Pon   Pondelok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 9. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup. Apoštol na liturgii: 9. začalo (Sk 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 6. začalo (2, 1 – 11) = radové čítanie.
 
13 Ut   Utorok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 10. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci. Apoštol na liturgii: 10. začalo (Sk 4, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 10. začalo (3, 16 – 21) = radové čítanie.
 
14 Str   Streda po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 11. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež. Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios. Apoštol na liturgii: 11. začalo (Sk 4, 13 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 15. začalo (5, 17 – 24) = radové čítanie.
 
15 Štv   Štvrtok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 12. deň Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Apoštol na liturgii: 12. začalo (Sk 4, 23 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = radové čítanie.
 
16 Pia   Piatok po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 13. deň Päťdesiatnice. Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia. Apoštol na liturgii: 13. začalo (Sk 5, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 17. začalo (5,30b – 6,2) = radové čítanie.
 
17 Sob   Sobota po Nedeli svätého apoštola Tomáša – 14. deň Päťdesiatnice. Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup. Apoštol na liturgii: 15. začalo (Sk 5, 21 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 19. začalo (6, 14 – 27) = radové čítanie.
 
18 NE   NEDEĽA MYRONOSIČIEK – 15. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu.)
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 16. začalo (Sk 6, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 69. začalo (15,43 – 16,8) = radové čítanie.
 
19 Pon   Pondelok po Nedeli myronosičiek – 16. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry. Apoštol na liturgii: 17. začalo (Sk 6,8 – 7,5a. 47 – 60) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 13. začalo (4, 46b – 54) = radové čítanie.
 
20 Ut   Utorok po Nedeli myronosičiek – 17. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Trichinas. Apoštol na liturgii: 18. začalo (Sk 8, 5 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 20. začalo (6, 27 – 33) = radové čítanie.
 
21 Str   Streda po Nedeli myronosičiek – 18. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Apoštol na liturgii: 19. začalo (Sk 8, 18 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 21. začalo (6, 35 – 39) = radové čítanie.
 
22 Štv   Štvrtok po Nedeli myronosičiek – 19. deň Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky. Apoštol na liturgii: 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 22. začalo (6, 40 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.
 
23 Pia polyjelejný sviatok s bdením Piatok po Nedeli myronosičiek – 20. deň Päťdesiatnice. Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj. Evanjelium na utierni: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 21. začalo (Sk 8,40 – 9,19a) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) =  svätému Jurajovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15, 17 – 16, 2) = svätému Jurajovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
24 Sob   Sobota po Nedeli myronosičiek – 21. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Sáva Stratilat. Apoštol na liturgii: 22. začalo (Sk 9, 19b – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Markovi.
 
25 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA O PORAZENOM – 22. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol a evanjelista Marek.
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 23. začalo (Sk 9, 32 – 42) = radové čítanie, a 63. začalo (1 Pt 5, 6 – 14) = svätému Markovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 14. začalo (5, 1 – 15) = radové čítanie, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = svätému Markovi.
 
26 Pon   Pondelok po Nedeli o porazenom – 23. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup. Apoštol na liturgii: 24. začalo (Sk 10, 1 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 24. začalo (6, 56 – 69) = radové čítanie.
 
27 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok po Nedeli o porazenom – 24. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. [Náš prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír.] Apoštol na liturgii: 25. začalo (Sk 10, 21 – 33) = radové čítanie, prípadne aj 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 25. začalo (7, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Simeonovi.

Parémie na večierni: Mich 4, 2f–3b. 5. 6, 1– 5b. 8. 5, 4; Iz 55, 1. 12, 3–4. 55, 2c–3. 7–13; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri k Polovici Päťdesiatnice.
 
28 Str   POLOVICA PÄŤDESIATNICE – jej 25. deň. (Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián.) [Náš otec svätý Cyril, turovský biskup.] Apoštol na liturgii: 34. začalo (Sk 14, 6b – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 26. začalo (7, 14 – 30) = radové čítanie.
 
29 Štv   Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 26. deň. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca. Apoštol na liturgii: 26. začalo (Sk 10, 34 – 43) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 29. začalo (8, 12 – 20) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Jak 1, 1 – 12; Jak 1, 13 – 27; Jak 2, 1 – 13 = všetky tri svätému Jakubovi.
 
30 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 27. deň. Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 27. začalo (Sk 10,44 – 11,10) = radové čítanie, a 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = radové čítanie, a Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = svätému Jakubovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (apríl 2021)

(c) www.grkat.net   02.04.2021  andreios   (doplnené 08.04.2021)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo. Veľká noc, veľkonočné sviatky, veľkonočná nedeľa / slávnosť zmŕtvychvstania