Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2021

Kalendár na august 2021, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna. Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = začiatku indiktu, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = začiatku indiktu, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.
 
2 Štv   Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
 
3 Pia   Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
 
4 Sob   Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha. Apoštol na liturgii: 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 97. začalo (24, 1b – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.
 
5 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu.
6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
 
6 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 211. začalo (Gal 4,28 – 5,10) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 27. začalo (6,54 – 7,8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.
 
7 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 212. začalo (Gal 5, 11 – 21) = radové čítanie z tohto dňa, a 214. začalo (Gal 6, 2 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 28. začalo (7, 5 – 16) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 29. začalo (7, 14 – 24a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
8 Str veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

poštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 216. začalo (Ef 1, 1 – 9a) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 30. začalo (7, 24b – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10 Pia   Piatok 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 217. začalo (Ef 1, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 32. začalo (8, 1 – 10) = radové čítanie.
 
11 Sob   Sobota pred Povýšením. Sobota 16. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos – presun z nasledujúceho dňa. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, a 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 101. začalo (24, 34 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 
12 NE   NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.
7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 105. začalo (25, 14 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.
 
13 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Pondelok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu, a 219. začalo (Ef 1,22 – 2,3) = radové čítanie z tohto dňa, a 222. začalo (Ef 2,19 – 3,7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu, a Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.
 
14 Ut veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Streda 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 223. začalo (Ef 3, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 223. začalo (Ef 3, 8 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie.
 
16 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 225. začalo (Ef 4, 14 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17 Pia   Piatok 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 226. začalo (Ef 4, 17 – 25a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.
 
18 Sob   Sobota po Povýšení. Sobota 17. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = radové čítanie.
 
19 NE   NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.
8. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 182. začalo od polovice (2 Kor 6, 16b – 7,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 62. začalo (15, 21 – 28) = radové čítanie.
 
20 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Pondelok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.
 
21 Ut   Utorok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie.
 
22 Str   Streda 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33a) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Fókovi.
 
23 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Štvrtok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9) = radové čítanie, a 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = radové čítanie, a Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 18. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.
 
25 Sob   Sobota 18. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 15, 39 – 45) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky svätému Jánovi Teológovi.
 
26 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 18. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Odporúčaný sviatok.
1. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = radové čítanie, a 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25–27; 21, 24–25) = svätému Jánovi Teológovi.
 
27 Pon   Pondelok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 16. začalo (4, 37 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Charitónovi.
 
28 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Utorok 19. týždňa po Päťdesiatnici. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Charitónovi, a 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Charitónovi, a Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie.
 
29 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 19. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Kyriakovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Kyriakovi.
 
30 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 19. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2021)

(c) www.grkat.net   01.09.2021  andreios  (doplnené 18.09.2021)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Začiatok liturgického a cirkevného roka, nový liturgický a cirkevný rok