Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2021

Kalendár na október 2021, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
 
2 Ut   Utorok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.
 
3 Str   Streda 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
4 Štv   Štvrtok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.
 
5 Pia

 

Piatok 24. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie; ak sa k pondelku bude konať bdenie, tak aj Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
 
6 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 24. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
 
7 NE   NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion.
7. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.
 
8 Pon polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Ut   Utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie.
 
10 Str   Streda 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.
 
11 Štv   Štvrtok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = mučeníkom, a Mt 10. začalo (4,25 – 5, 12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b – 20. 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.
 
12 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Piatok 25. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi; ak sa však slávi bez bdenia, tak aj Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]
 
13 Sob polyjelejný sviatok s bdením Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
14 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Svätý a všechválny apoštol Filip.
8. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, a Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi.
 
15 Pon   Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista.

Toto je plne aliturgický deň.

Apoštol na obednici: 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na obednici: Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Utorok 26. týždňa po Päťdesiatnici. (2. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matúšovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi, a 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi, a Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie.
 
17 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 26. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
 
18 Štv   Štvrtok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie.
 
19 Pia   Piatok 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky)
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici, prípadne na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici, prípadne na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie.
 
20 Sob   Sobota 26. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup. (6. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Proklovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Proklovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 6, 1 – 7; Jer 33, 12 – 18; Dan 7, 1a. 9 – 15; Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = prvé tri k Nedeli Krista Kráľa a ďalšie tri k Vstupu Bohorodičky do chrámu.
 
21 NE veľký sviatok BUĎ: NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. ALEBO: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU.
(7. deň filipovky)

Ak sa berie 1. možnosť:
1. hlas

Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 95. začalo – výsek (19, 12 – 15a. 27 – 28) = z Nedele Krista Kráľa.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = z Nedele Krista Kráľa, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Jn 59. začalo – výsek (18, 33 – 37) = z Nedele Krista Kráľa, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
22 Pon   Pondelok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 302. začalo od polovice (Flm 1, 1 – 25) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
23 Ut   Utorok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
 
24 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 27. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.
 
25 Štv   Štvrtok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a 246. začalo (Flp 3,20 – 4,3) = hieromučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = hieromučeníkom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.
 
26 Pia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. Piatok 27. týždňa po Päťdesiatnici. /12. deň filipovky/

Ak sa berie 1. možnosť:
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na obednici, prípade na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici, prípadne na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, a 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, a Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie.
 
27 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 27. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
 
28 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky)
2. hlas, 5. utierňové evanjelium
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.
 
29 Pon   Pondelok 28. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. [Svätý mučeník Filumen.] (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky)
Toto je dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici, prípadne na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici, prípadne na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.
 
30 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. Utorok 28. týždňa po Päťdesiatnici. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2021)

(c) www.grkat.net   31.10.2021   andreios  (doplnené 14.11.2021)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Začiatok adventu v gréckokatolíckej cirkvi, advent vo východnej cirkvi na Slovensku