Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2022

Kalendár na január 2022, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 37. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie z tohto dňa, a 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.
 
2 Str veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 37. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie, prípadne aj 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie, prípadne aj Lk 8. začalo (2, 25 – 38) = svätému Simeonovi Bohopríjemcovi.
 
4 Pia   Piatok 37. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Apoštol na liturgii: 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie.
 
5 Sob   Sobota 37. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. (Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie.
 
6 NE   NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista.
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
 
7 Pon   Pondelok 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. Apoštol na liturgii: 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.
 
8 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.
 
9 Str   Streda 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Svätý mučeník Nikefor.) Apoštol na liturgii: 68. začalo (2 Pt 3, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 61. začalo (13, 24 – 31) = radové čítanie.
 
10 Štv   Štvrtok 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Charalampés. Apoštol na liturgii: 69. začalo (1 Jn 1,8 – 2,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 62. začalo (13,31 – 14,2) = radové čítanie.
 
11 Pia   Piatok 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Apoštol na liturgii: 70. začalo (1 Jn 2, 7 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 63. začalo (14, 3 – 9) = radové čítanie.
 
12 Sob   Sobota 38. (34.) týždňa po Päťdesiatnici – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. (Náš prepodobný otec Martinián – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 295. začalo (2 Tim 3, 1 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 103. začalo (20,45b – 21,4) = radové čítanie.
 
13 NE   NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI – predpôstne obdobie.
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 135. začalo (1 Kor 6, 12 – 20) = z Nedele o márnotratnom synovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 79. začalo (15, 11 – 32) = z Nedele o márnotratnom synovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.
 
14 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) BUĎ: Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] ALEBO: Pondelok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Cyrilovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) alebo 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi, a 71. začalo (1 Jn 2,18 – 3,10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi, a Mk 49. začalo (11, 1 – 11) = radové čítanie.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Ut   Utorok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý apoštol Onezim. Apoštol na liturgii: 72. začalo (1 Jn 3,10b – 20) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 64. začalo (14, 10 – 42) = radové čítanie.
 
16 Str   Streda mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci. Apoštol na liturgii: 73. začalo (1 Jn 3,21 – 4,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 65. začalo (14,43 – 15,1) = radové čítanie.
 
17 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi.
 
18 Pia   Piatok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie.
 
19 Sob   Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. (Svätý apoštol Archippos.) Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
 
20 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. (Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.)
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.
 
21 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.
 
22 Ut   Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie.
 
23 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Joel 3, 12 – 21; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = prvá je zo dňa a tri Predchodcovi.
 
24 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. (Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup – presun z nasledujúcej soboty.) Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
25 Pia   Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
 
26 Sob   Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.
 
27 NE   SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. (Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita.)
7. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
28 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
Doplňujúce texty - kliknite sem!

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2022)

(c) www.grkat.net   31.01.2022  andreios  (doplnené 08.02.2022)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.